Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата
Уважаеми посетители!
Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти на Beholder - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите партньори се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


EPG / JTV справочник - програми на ефирни и кабелни телевизии
Ресурси, firmware, информационно осигуряване

 

 


Програмно осигуряване за ВСИЧКИ модели тунери с PCI / PCI-E / PCMCIA / USB интерфейс в средата на 32/64-битови операционни системи Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8

Инструкции - спъпка по стъпка...
[download offline Help] [в оригинал]

 

Behold TV Download
 • Добавена е поддръжка на модел Behold TV Cruise Lite.
 • Поправен е изход на OSD EPG извън пределите на видеопрозореца при голямо количество информация в EPG.
 • Поправено е отсичане на символи в наименованията на разписания в Модула за планирани задания.
25.12.2014

NEW!

btv_v525.zip

(4 Mb)

 • Добавена e поддръжка на модел Behold TV Cruise.
 • Добавени са "горещи" клавиши (hotkey~s) за бърз избор на желан аспект на кадър.
 • Добавена е настройка за последователно превключване на аспект на кадър.
 • Възстановено е контекстно меню за бърз избор на размер на видеопрозорец с автоматично изброяване на аспекти на кадър.
 • Подобрено е визуално превключване на аспект на кадър в аналогов режим при превключване на канали.
 • Подобрена е детекция на радиотекст RDS в режим FM Radio.
 • Подобрена е работа с нискобитрейтови PLP (< 5Mbps) в DVB-T2.
 • Добавени са DVB видео-заставки c аспект на кадър 16:9.
 • Добавено е изобразяване на параметри OFDM за DVB-T2 Lite модулации и extended bandwidth.
 • Поправено е превключване на аспект "16:9 Anamorphic" при свързване към зададен канал.
 • Поправена е грешка при продължаване на запис на DVB поток във файл след спиране на Таймшифт.
 • Поправено е превключване на ТВ системи в режим "BG/DK auto" при канали със системи B/G/H.
 • Поправено е вдигане на главнана линия на аудио миксера под Vista/7/8 при отсъствие в миксера на линия Wave.
 • Поправено е изобразяване на различаващи се формати на DVB Audio пътеки в контекстното меню на видеопрозореца.
 • Поправено е изобразяване на списък с ТВ програми JTV за избран DVB канал в OSD при задандено изместване по време.
 • Поправено е отсъствие на списък с ТВ програми EPG за избран DVB канал в OSD при повторно извикване на команда Info.
 • Поправена е работа на макрос %tvguide% за DVB EPG.
  11.09.2014

btv_v524.zip

(4 Mb)

 • Поправено е отсъствие на описание на предвания DVB EPG при излъчване extended event descriptor в EIT таблици.
 • Поправено е изобразяване на DVB EPG программи в OSD при смяна на коррекции на време.
 • Поправено е формиране на shortcut Агент за Windows меню Автозареждане (Startup).
 • Поправена е работа на флаг "Всички останали потоци" в Панел за запис -> Digital Video Broadcasting -> Transport Stream (*.ts).
 • Поправено е скрывание на курсора на мишката в пълноекранен режим при определени стойности на аспект на кадър.
 • Поправено е пропадане на OSD при определени условия в Windows Vista/7/8.
 • Поправено е зареждане на изображения за ПДУ в панела за настройки след първо инсталиране под Windows Vista/7/8.
 • Поправена е грешка в приложението по време на работа на RDS декодера в режим FM радио.
 • Добавлна е възможност за запазване на съотношение на страни (аспект) на кадър за всеки TV канал в аналогов режим (може да бъде изключено от потребителя).
 • Добавено е извеждане на описание на DVB EPG предаване в OSD (може да бъде изключено от потребителя в настройките на OSD).
 • Добавени са честоти 50..106 МHz в мрежата за DVB-C канали.
 • Добавена е възможност за автосканиране на DVB-T/T2/C за зададенчестотен диапазон със стъпка 1 МHz.
 • Добавенf e заобикаляне на проблем при ретранслиране в DVB мултиплекс anachronistic PTS/PCR, в частен случай това водеше до отсъствие на звук при DVB-T2 канали "Radio Vesti-FM", "Radio Mayak", "Radio Rossii" от федералния пакет в Русия.
 • Добавена е съвместимост с Windows 8.1.
 • Разрешено е използване на телетекст в DVB режим по време на запис.
 • Разрешен е доступ до панела за настройки по време на запис, сърфинг на канали и в режим Таймшифт.
 • Задания за модул "Планирани задачи" тип "Гледане" се пускат в пълноекранен режим само ако са били планирани без участие на потребителя (стартиране по таймер ARPC или от BIOS).
  13.12.2013

btv_v522.zip

(3.8 Mb)

 • Поправен е проблем с разпознаване на файлова система exFAT и изкуствено ограничение на дължина на файл до 4 GB.
 • Поправено е изобразяване на глобално натоварване на CPU под x64 Vista/Seven/8.
 • Поправен е проблем със „събуждане” на компютъра по разписание при използване на повече от едно копие (instance~s) на приложението.
 • Добавен е профил Transport Stream за хардуерния MPEG енкодер NEC (X7) и програмен енкодер InterVideo в режим запис на видео/аудио.
 • Добавен е профил Transport Stream за хардуерни и програмни MPEG енкодери в режим запис само на аудио.
 • Добавена е функция „пауза” за хардуерни MPEG енкодер SAA6752HS (M6[3]/Extra) в профил Transport Stream.
 • Добавена е възможност за автоматично пускане на приложението в пълноекранен режим при включване на компютъра от пулта за ДУ (за модели с поддръжка на ARPC).
 • Задания в модула за планиране на задачи от тип "Гледане" се пускат в пълноекранен режим.
 • Добавена е настройка на пътища по подразбиране за съхранение на данни: Запис, Таймшифт, Програма с предавания в инструмента BhConfig.exe. Под Vista/Seven/8 по подразбиране се предлагат персонални пътища в раздел "Библиотеки".
 • Добавена е функция за елевация на привилегии в инструмента BhConfig.exe под Vista/Seven/8 при активен UAC.
 • Поправена е липса на регулиране ниво на звук посредством основна линия миксера за цифрови аудио изходи под Vista/Seven/8.
 • Добавени са режими за сърфинг на канали в „мозайка” от 9x9, 10x10, 11x11, 12x12 прозореца.
 • Добавена е възможност за изключване на DSP тембър на звук по време на видеозапис.
 • Добавена е поддръжка на Line Mono LL и RR в режим A/V вход за USB модели тунери (необходим е драйвер 5.3.8.0 и по-нов).
 • Добавени са ръчни режими за синхронизация на редове за PCIe модели тунери на базата на чипсет SAA7231.
 • Добавено е кръгово „превъртане” в режим на OSD "Информация за канали".
 • Добавена е възможност за инвертиране на скрол на мишката в настройките за управление.
 • Добавена е поддръжка на цифрови стандарти DVB-T2 и DVB-C.
 • Добавени са нови режими за видео аспект, отделно за аналогово и цифрово излъчване.
 • Поправена е работа на видео аспект PanScan 16:9 при работа с широкоформатни източници.
 • Поправена е липса на текстови редове DVB EPG, кодирани във формати ISO-8859-(1-9).
 • Поправено е включване на звук от режим Mute при увеличаване на нивото на усилване от системния миксер при случаи на включена опция "Управление на обща линия на усилване на аудио миксера".
 • Поправени са забележки по съвместимост с Windows 8.
 • Поправен е режим silent при инсталиране и деинсталиране на приложението (ключ /S).
  07.08.2013

btv_v520.zip

(4 Mb)

Поддръжка на нови версии тунери /ревизия XC5000C/. Измененията в драйвера и ПО касаят изключително работата с новия ВЧ блок. /Актуализиран български езиков пакет е достъпен за сваляне от тук/

btv_v519.zip

(4 Mb)

 • Добавена е поддръжка за едновременна работа на няколко (до 11) тунера в система – едновременно изпълнение на няколко копия на приложението, отделно за всеки инсталиран ТВ-тунер. Поддържа се основен + 10 профила. За всеки профил се пазят отделни настройки - независимо от друг профил, както и независимо от основния профил.
 • Добавена е възможност по желание на потребителите да се използва ТВ-програма с предавания във формат JTV за DVB-T канали вместо DVB EPG.
 • Добавен е протокол RTP multicast за излъчване на MPEG TS/PS поток в IP мрежа.
 • Добавена е настройка за наименование на сесии за SAP-оповестяване при излъчване в IP мрежа по протоколи UDP/RTP multicast, както и за наименования на сесии за протокол SHOUTcast.
 • Добавено е предаване на RDS-информация в качество на динамично заглавие при излъчване в IP мрежа по протокол SHOUTcast.
 • Добавена е поддръжка на модели Behold TV Wander/Voyage Lite, Behold TV A8/H8/A85/H85/H75.
 • Добавена е функция за задаване на режим за синхронизация на редове за ТВ-тунери на базата на чипсет Trident TM6010.
 • Изменен е външният вид на панелите с диалогови прозорци за настройки на ТВ/FM канали и A/V входове.
 • Оптимизиран е процесът за превключване между режими  DVB-T TV/Radio без преинициализация на DVB-T front-end.
 • Поправен е проблем с блокиране на поток при излъчване в мрежа по протоколи HTTP/SHOUTcast в случай на включване на клиент, за който не е възможно да се получи наименование на хост.
 • Поправен е проблем с превключване на DVB канали от поток H.264 с неизравнени PES заглавия.
 • Поправена е неработеща статистика DVB в главния панел след разгръщане на програмата от режим на очакване.
 • Поправено е появяване на звук при превключване DVB/Analog по време на изключен звук в програмата.
 • Поправено е пропадане на информация RDS след спиране на запис или излъчване в мрежа.
 • Поправена е работата на макрос %tvguide% при старт на записи от модула за планирани задачи.
 • Поправени са грешки в диалогови прозорци на модула за планирани задачи.
 • Фиксирани са други забелязани от потребителите проблеми.
  11.02.2011

btv_v517.zip

(3.6 Mb)

 • Направено е възстановяване на иконка в tray след презареждане на Explorer.exe;
 • Направено е възстановяване на приложението от tray при опит за стартиране на втори екземпляр на приложението;
 • Изменена е схемата за достъпа към миксера за запис: превключване на линия на миксер за запис се изпълнява само непосредствено преди старт на запис и само за запис чрез звукова карта;
 • Добавен е избор на DVB аудио пътека от контекстното меню на видеопрозореца;
 • Добавено е задаване на Overlay Icon за Explorer в Windows 7;
 • Добавено е разпознаване на аудио пътеки във формат E-AC3 за DVB канали;
 • Добавена е статистика за видео- и аудио битрейт при запис на DVB поток във формат TS;
 • Реализирано е бързо динамично превключване между формати MPEG2/H.264, както и за MPA/AC3/EAC3/DTS/AAC при превключване на DVB канали с различни формати (само за декодери Microsoft и AC3filter);
 • Добавена е фонова проверка на DVB канали за изменения на канал на предаващата страна. При намиране на изменения се извежда оповестяване;
 • Добавено е изобразяване на видеозаставка при отсъствие на DVB сигнал;
 • Добавено е зареждане на A/V стандарти за модели Behold TV Wander/Voyage за коректна работа в Windows 7 Media Center;
 • Поправен е механизъм за съхранение на конфигурационни файлове. Запис на диск се осъществява само при наличие на изменения. Често изменящи се параметри се съхраняват в разклонение на HKCU регистъра;
 • Поправено е позициониране в режим таймшифт на пауза от ПДУ;
 • Поправено е отсъствие на някои достъпни MPEG2 и H.264 декодери в списъка (например DivX7 H.264);
 • Поправена е загуба на фокуса за прозорци при извеждане на прозрачно OSD под Vista/W7;
 • Поправена е грешка в библиотека BeholdRC.dll;
 • Поправена е грешка при последователно получаване на групи WM-съобщения чрез PostMessage;
 • Поправено е отсъствие на приложението в списък на прозорци при превключване с Win+Tab Flip 3D (когато не е изключен бутон в Explorer) под Vista/W7.
  23.12.2009

btv_v510.zip

(3.5 Mb)

 • Добавена e поддръжка на OS Windows 7;
 • Добавена e поддръжка на новите USB тунери Behold TV Wander/Voyage;
 • Добавена e поддръжка на обработка Surprise Removal (незабавно изваждане на устройства) за коректно завършване на приложението;
 • Добавена e поканално запазване в паметта на страници с Teletext;
 • Добавено е свързване на входни DVB-T антени (за модели с DUAI) към всеки DVB-T транспондер;
 • Добавена е функция за задаване и управление с глобални системни „горещи” клавиши;
 • Добавена е функция за нелинейна скала за главното ниво на сила на звук;
 • Добавена е настройка за размер на UDP пакет при излъчване в мрежа. Изменен е размерът на UDP пакет по подразбиране - не превишава размера на MTU 1492 bytes (PPPoE);
 • Добавена е поддръжка на интегриран MPEG1/2 енкодер Windows 7 за запис на видео/аудио, отделно за аудио, както и за функция таймшифт;
 • Изменен е интерфейсът на диалоговия прозорец за запис по метод InterVideo MPEG 1/2;
 • Добавена е възможност за избор на програмен MPEG енкодер за таймшифт в аналогов режим, както за для модели без хардуерен енкодер, така и с вграден апаратен енкодер;
 • Добавена е поддръжка на интегриран AAC декодер Windows 7 за DVB (поддържат се ADTS и LOAS/LATM синтаксис);
 • Добавена е подробна информация и статистика за елементарни A/V потоци в DVB режим. Поддържат се формати MPEG1/2, H.264, MPA, AC3, DTS, AAC ADTS и LOAS/LATM;
 • Добавена е функция за корекция на часовник за реално време от TS поток за възможност за продължително гледане на DVB канали (над денонощие без превключване). При това липсва дрифт на време и препълване на буфера на DVB демултиплексора;
 • Оптимизиран е алгоритъма на DVB демултиплексора при работа с "нечист" поток;
 • Поправена е работа на DVB в режим таймшифт за потоци H.264 HD 1080i с битрейт > 8 МBit/s;
 • Поправено е превключване на DVB стереоканал за формат PCM буфер IEEE_FLOAT под Vista/7;
 • Поправено е препълване на буфера на DVB демултиплексора при активен Teletext-поток с некоректна timebase;
 • Поправено е възможно пропадане на OSD c прозрачен фон под Windows Vista/7;
 • Поправено е разбиване на MPEG файлове на сегменти при запис с хардуерен енкодер за модел Behold TV X7;
 • Поправен е неработещ режим за честота на дискретизация 44.1 кHz при запис с хардуерен енкодер за модел Behold TV X7 (само от външен вход);
 • Поправено е извеждане на чрез DirectSound в режим Timeshift, в случай, ако необходимо устройство за извеждане на звук се различава от устройство за а извеждане по подразбиране;
 • Поправени са проблеми за извеждане на звук DirectSound (блокиране на сесия) под Windows Vista/7;
 • Поправено е пропадане на изображение (при определени условия) след спиране на запис под Windows Vista;
 • Поправена е грешка при разархивиране на ZIP архиви UNIX, съдържащи национални символи в имена на файлове;
 • Изменен е алгоритъм за формиране на резервно bak копие на конфигурационни файлове за предотвратяване на повреди при некоректно завършване на работа в Windows;
 • Отстранени са дребни недостатъци .
  09.09.2009

btv_v509.zip

(3.3 Mb)

Единен универсален драйвер за ВСИЧКИ модели тунери с PCI / PCI-E / PCMCIA / USB интерфейс в средата на 32 и 64-битови операционни системи Windows 2000/2003/XP/Vista/7

Инструкции:

Функции, нововъведения и/или промени Download
 • Добавена е поддръжка на модели Behold TV Cruise Lite и Behold TV T85.
 • Поправен е изход из от "спящ" режим/хибернация в активен DVB режим за модели H8/T8/Cruisе.
25.12.2014

NEW!

drv_v5510.zip

 • Добавен e AVStream драйвер за USB A/V декодер Conexant CX23102 и поддръжка на USB модел Behold TV Cruise.
 • Добавена е поддръжка на DVB демодулатор SiLabs Si2168 ревизия B40.
 • Добавена е функция за енергоспестяване в модула за управление на RF тунери NXP TDA18271 и TDA18273.
 • Поправен е проблем при превключване на системи BG/DK вмодула за управление на RF тунери NXP TDA18271 и TDA18273.
 • Поправена е повторна пренастройка на системата в модула за управление на RF тунер NXP TDA18273.
 • Поправено е повреждане на TS поток при модели с чипсет NXP SAA7135 след изход от "спящ" режим/хибернация.
 • Поправена е грешка Soft IR при декодер Sony SIRC-12/15/20 в модели с функции ARC.
 • Поправен е Bugcheck DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION под Windows 8 / 8.1 Verifier.
  11.09.2014

drv_v5500.zip

(1001.6 kb)

 • Поправена е работа с цифрови потоци Multi PLP.
27.01.2014

drv_v5450.zip

(805 kb)

 • Обновен е микрокодът на демодулатор Si2168.
 • Увеличено е максималното време за очакване LOCK при нискобитрейтови DVB-T2 мултиплекси.
 • Поправена е грешка MediumGUID на устройство "Behold TV T8: DVB-C Capture" при работа със странични BDA приложения (в частност ProgDVB).
27.12.2013

drv_v5440.zip

(805 kb)

 • Включена е инверсия на спектър по подразбиране за DVB-C канали.
 • NXP SAA7231: Добавена е поддръжка на PCIe ТВ тунер Behold TV T8.
 • Trident TM6010: Поправена е логика I2C при работа с тунер XCeive XC5000C.
 • 13.12.2013

drv_v5430.zip

(803.8 kb)

 • Добавена е поддръжка на BDA обработчик KSPROPERTY_BDA_PLP_NUMBER за превключване на DVB-T HP/LP и DVB-T2 PLP ID в странични приложения, които използват BDA архитектура.
 • NXP SAA713X: Добавена е поддръжка на PCI ТВ тунер Behold TV T7 и DVB-T/T2/C демодулатор Si2168.
 • NXP SAA7231: Корекция на аналогов front-end (NAICO) в режим CVBS вход.
 • 07.08.2013

drv_v5410.zip

(802.6 kb)

 • Добавена е поддръжка на аудио режими Line Mono LL и RR за A/V вход на USB тунери Beholder;
 • Поправено е спиране на хардуерния скалер („замръзване” на изображение) при слаб видеосигнал при тунери с PCI интерфейс (проблемът се е проявявал  предимно в режим „сърфинг на канали”;
 • Поправена е грешка на инсталатора в режим „silent” под Windows 2000/XP/2003;
 • Добавено е премахване на изпълнимия файл на инсталатора от системата при деинсталиране на драйвер чрез функция "Инсталиране и деинсталиране на програми"~"Установка и удаление программ".
  27.12.2012

drv_v5380.zip

(738.9 kb)

 • Добавена e поддръжка на RF тунер NXP TDA18273HN за нови ревизии PCIe модели;
 • Добавена e поддръжка на RF тунер XCeive XC5000C за нови ревизии USB и PCI модели;
 • Поправена е нестабилна работа на RF тунер XCeive XC5000C при USB модели;
 • Добавени са ключове /s (silent режим) и /u (uninstall) за инсталиране/деинсталиране на драйвери без визуализиране на потребителски диалог.
  13.12.2012

drv_v5375.zip

(744 kb)

 • Решен e проблем с цифров подпис за някои релийзи на 64-битова версия ОС Windows 7.
 • NXP SAA7231: Поправен е проблем с пропадане на звук след затваряне на приложението BeholdTV в случаи, когато са отворени DirectShow инстанси на устройство за запис от външни приложения.
05.04.2012

drv_v5350.zip

(733.9 kb)

 • Количеството на едновременно поддържани тунери повече не е лимитирано - зависи единствено от налични (свободни) слотове със съответен интерфейс.
 • Добавена е регистрация на устройства в категории WDM Audio Capture за Windows 2000/XP/2003.
 • Поправено е отскачане на Quality до 100% в процеса на прихващане на носеща за front-end Intel CE6353.

NXP SAA713X:

 • Добавена е поддръжка на модел Behold TV H75
 • Поправен е малък „бъг”, възникващ при определени условия в x64 системи с многоядрени CPU.
 • Поправен е проблем при работа на ПДУ за модели 403FM (ПДУ не работи в предишната версия 5.2.1.0.)

NXP SAA7231:

 • Добавена е поддръжка на модели Behold TV A85/H85
 • Поправена е внезапна загуба на сигнал на входа на DVB-T front-end.
 • Поправено е внезапно периодично „люшкащо се” влошаване на DVB-T quality до нула.
 • Оптимизиран е процесът на сканиране за DVB-T носеща за прав и инверсен спектър.

Trident TM6010:

 • Добавена е поддръжка на модели Behold TV Wander Lite/Voyage Lite.
 • Поправено е изключване на декодера за ПДУ при случайно попадане на IR-команда в IR-приемник до зареждане на драйвера.
 • Поправен е малък „бъг”, възникващ при определени условия..
  11.02.2011

drv_v5320.zip

(722 kb)

 • Поради прекратена поддръжка на OS Windows 98SE и Windows MЕ от страна на Microsoft, поддръжката на тези версии се спира в новите версии на универсалния драйвер и основната програма Behold TV, считано от публикуването на тази забележка. При необходимост за тези ОС могат да се ползват драйвери и ПО от по-ранни версии, но следва да се има предвид, че не се поемат никакви гаранции за работоспособност по отношение на поддържани модели чипсети и RF тунери, фиксове, нововъведения и поправени евентуални грешки в следващи версии драйвери и ПО!!!
 • Добавен е модул BDA драйвер за чипсет NXP SAA7231 (i386/amd64).
 • Добавена е поддръжка на модели ТВ тунери Behold TV A8/H8 на базата на чипсет NXP SAA7231.
 • Добавена е поддръжка на модели ТВ тунери Behold TV A7/H7.
 • Обновен е микрокод ARPC, разширена е поддръжка на стандарт NEC IR.

NXP SAA7231:

 • Поправена е самопроизволна смяна на флаг за поле при пин RAW VBI.
 • Добавено е приемане на сигнал DVB-T/H при предаване в режим Spectral Inversion.
 • Поправено е зависване на DVB-T front-end при определени условия.

NXP SAA713X:

 • Подобрено е качеството на приемане на DVB-T сигнал за тунер Behold TV H6.
 • Добавена е поддръжка на ТВ тунери Behold TV 501/503FM.
 • Детайлизиран е показател DVB-T Quality за front-end  Intel CE6353 при модулация 64QAM.

Trident TM6010:

 • Добавено е задаване на режим за синхронизация на редове за VCR източник.
 • Детайлизиран е показател DVB-T Quality за front-end  Intel CE6353 при модулация 64QAM..
16.07.2010

drv_v5210.zip

(720 kb)

Софтуерна поддръжка за Behold TV SOLO II

Функции, нововъведения и/или промени Download
Ръководство за потребителите [в оригинал RUS] BeholdTV_SOLO2_QuickGuide.zip

Firmware за ТВ-тунер BeholdTV SOLO II версия 100816.
Основни изменения:

 • Допълнителни режими POD:
  • 1280x768x60
  • 1600x900x60
  • 1600x1200x60
  • 1920x1080x60
  • 1920x1200x60
16.08.2010

solo2_100816.zip

(93 kb)

Firmware за ТВ-тунер BeholdTV SOLO II..

20.03.2009


Solo2_090320.zip

(93 kb)

Firmware за ТВ-тунер BeholdTV SOLO II, първа версия.
24.10.2008


Solo2_080709.zip

(92 kb)

BeholdTVBoxSOLO2
Програмата е предназначена за:

 • Обновяване на микропрограмата на тунера (firmware). Извършва се с цел добавяне на нови функции в тунера и отстраняване на евентуални забележки, установени при работа на тунера;
 • Задаване на параметри на тунера;
 • Управление на TV/FM канали.
20.03.2009

bh_tvbox_2.zip

(628 kb)

Софтуерна поддръжка за Behold TV INTRO

Функции, нововъведения и/или промени Download

Firmware за ТВ-тунер BeholdTV INTRO, версия 100707.
Основни изменения:

 • Допълнителни режими POD:
  • 1280x768x60
  • 1600x900x60
  • 1600x1200x60
  • 1920x1080x60
  • 1920x1200x60
07.07.2010


intro_100707.zip
(94 kb)

Firmware за ТВ-тунер BeholdTV INTRO, версия 090909.
Основни изменения:

 • Съхраняване на сила на звук AV при превключване PC-AV;
 • Намаляване на сила на звук до реално нулево ниво;
 • Изобразяване на номер за набиран канал.
09.09.2009


intro_090909.zip
(92 kb)
Firmware за ТВ-тунер BeholdTV INTRO, версия 080717.
27.08.2008
intro_080717.zip
(92 kb)
BeholdTVBoxINTRO
Програмата е предназначена за:
 • Обновяване на микропрограмата на тунера (firmware). Извършва се с цел добавяне на нови функции в тунера и отстраняване на евентуални забележки, установени при работа на тунера;
 • Задаване на параметри на тунера;
 • Управление на TV/FM канали.
30.06.2008
bh_tvbox_2.zip
(628 kb)

Софтуерна поддръжка за BeholdTV SOLO

Функции, нововъведения и/или промени Download

Firmware версия 080122:

 • Поправено е разрешение 1680х1050х60;
 • Отстранено е зависване в режим POD при натиснат бутон "Меню".
В архивния файл има две версии Firmware: с и без "Screen Saver".
22.01.2008


Solo_080122.zip
(170 kb)

Firmware версия 071101:

 • Алтернативна версия на предишно обновяване (firmware update) - различава се по отсъствие на "Screen Saver" (син екран).
02.11.2007
Solo_071101.zip
(85 kb)

Firmware версия 070924:

 • Поправена е грешка при добавяне на наименование на канал в нов канал;
 • Добавени са допълнителни разрешения при работа в режим POD: 1600x1200@60, 1680x1050@60, 1440x900@60.
25.09.2007
Solo_070924.zip
(85 kb)

Firmware версия 070614.
Добавени са игри:

 • Тетрис;
 • Питон;
 • "15";
 • Пасианс;
 • Black Jack.

При обновяване (firmware update) е необходимо да се ползва сервизна програма BeholdTVBox Version 1.44, задължително със зададена опция за обновяване на шрифтове (font~s) -"всички".

Управление на игри: извършва се с клавиши за сила на звук и превключване на канали, а в играта Пасианс се използват стрелките за позициониране на POD-прозорец на бутон POD.

14.06.2007
Solo_070614.zip
(84 kb)

Firmware версия 070503.

 • Коригиран е набор за наименования на канал;
 • Включване PAL/SECAM при превключване на канали е приведено в норма;
 • Премахнати са пикове на звук в "background"-режим;
 • Въведена е възможност за търсене на допълнителни канали;
 • Модифицирано е положение "инфо" за аспекти;
 • Добавени са допълнителни 2 вида аспекти на изображение.
04.05.2007
Solo_070503.zip
(70 kb)
USB-драйвер за включване на BeholdTV SOLO към персонален компютър за обновяване (firmware update).
28.03.2007


ft_drv.zip
(152 kb)
Инструмент за обновяване (firmware update) на тунера. Извършва се с цел добавяне на нови функции в тунера и отстраняване на евентуални забележки, установени при работа на тунера. Текуща версия - 1.44.
14.06.2007


BeholdTVBox144.zip
(477 kb)

Плъгини за Behold TV

В Behold TV са реализирани възможности за многократно разширяване на основните базови функции чрез използване на система от плъгини (англ."plug~ins"). При обработка с плъгини се реализират допълнителни разнообразни функции за подобряване/корекции/прилагане на ефекти върху видеоизображение и управление на Behold TV както при гледане, така и при запис на телевизионни- и видео програми.

Обща информация за плъгини в Behold TV - основни видове, интегриране в програмата, включване и основни действия.

Анонс:

За да може да се използва даден плъгин, съответен избран такъв е необходимо да бъде копиран в системната папка (sub~folder) "Plugins" в основната директория, в която e инсталирана базовата програма Behold TV (при инсталиране с настройки по подразбиране - "C:\Program Files\BeholdTV\Plugins\" ).

Следваща стъпка: от секция "Видео" в основния панел за настройки се извиква меню "Видеообработка на изображение при гледане", в диалоговия прозорец на което се избира желан плъгин за видеопроцесинг или деинтерлейсинг.

Плъгини могат да бъдат използвани по аналогичен начин и при видеозапис. Избор и настройки в случая се извършват съответно в "Панел за запис" > раздел "Настройки за видео/аудио запис".

По-подробна информация за системата от плъгини е изнесена на следните тематични страници:

Обособена тематична част за плъгини [BGR], вкл. допълнителна информация/взаимовръзки с въпроси за видеообработка; интерлейсно/прогресивно изображение; удвояване на честота на кадри; режим "Timeshift" и други може да бъде изтеглена от тук.

Описание Download

Плъгин BPP_FreqFilter представлява най-разпространена разновидност на честотен филтър и е предназначен за премахване на периодичен шум.

«Подробно описание» «в оригинал»

24.10.2014

BPP_FreqFilter_v101.zip

(61.9 kb)

BPD_Smart е плъгин за премахване на "гребеновидни" ефекти, който се отнася към клас деинтерлейс-филтри, които осъществяват филтрация на четни/нечетни редове на кадър само за подвижни участъци в телевизионно изображение.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPD_Smart_v102.zip

(17 kb)

Плъгин BPP_MCDenoise (Motion Compensated Denoise) представлява комбинация от поканален темпорален метод за потискане на шум, използван по-рано в плъгин BPP_AdvDenoise, и детектор за движение, позволяващ да се минимизират изкривявания, които се внасят при темпорално шумопотискане.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_MCDenoise_v102.zip

(47 kb)

Плъгин BPP_CrawlLine предоставя възможности за извеждане на «бягащ ред» на екран. Бягащ ред може да бъде всякакъв текст, съдържание на текстов файл или текстова информация, зареждана от новинарски RSS-ленти в Интернет.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_CrawlLine_v103.zip

(67 kb)

Плъгин BPP_UVDenoise e предназначен за премахване на импулсни смущения, които възникват в UV-канали за цветност на телевизионно изображение.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_UVDenoise_v102.zip

(39 kb)

Плъгин BPP_Scaler е предназначен за мащабиране и позициониране на кадър при запис.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_Scaler_v102.zip

(42 kb)

Плъгин BPP_Placebo е предназначен за абсолютно подобряване но качеството за изображение и звук.

«Подробно описание» «в оригинал»

Първи Април.2008

BPP_Placebo_v100.zip

(384 kb)

Плъгин BPP_Informer е предназначен за сваляне от мрежата и извеждане на екран на т.н. “информери”. Т.н. “Информери” представляват неголеми, редовно обновявани графични файлове, изобразяващи полезна информация (за времето, валутни курсове, борсови индекси, различни анонси, новини и пр.).

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_Informer_v102.zip

(72 kb)

Плъгин BPP_LogoKiller позволява да се скрие или да се направи по-незабележим на екрана всякакъв логотип (лого), в произволен телевизионен канал.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_LogoKiller_v102.zip

(72 kb)

Плъгин BPP_LogoExtractor е предназначен за отделяне и съхранение на статични елементи на видеоизображение, логотипи на канали и пр. Получени логотипи в последствие могат да се използват съвместно с плъгин BPP_LogoDetector.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_LogoExtractor_v102.zip

(23 kb)

Плъгин BPP_MyLogo е предназначен за наслагване, подмяна или вграждане на произволно избрано (или собствено) лого върху видеоред при програмен запис във файл или видеоизлъчване в мрежа.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_MyLogo_v103.zip

(64 kb)

Плъгин BPP_Aspect позволява да се съхраняват установени пропорции на изображение в кадър (в пет основни режима на работа), независимо от размери на видеопрозорец или формат на екрана на монитора (на пълен екран).Този плъгин е особено полезен най-вече за притежатели на масово разпространените широкоформатни монитори със съотношения на страните 16:9 и 16:10.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_Aspect_v102.zip

(41 kb)

Плъгин BPP_ChromaOffset коригира положението на U- и V- компоненти на телевизионно изображение спрямо Y (яркост). Изместването на U- и V- компоненти позволява да се отстранят незначително изоставане или изпреварване на «цветове» в елементите на изображение, каквото може да се забелязва при някои телевизионни канали.

«Подробно описание»

20.08.2014

BPP_ChromaOffset_v200.zip

(39 kb)

Независимо потискане на шум в Y, U, V или R, G, B канали на изображение.

«Подробно описание»

01.03.11

BPP_AdvDenoise_v103.zip

(40 kb)

Плъгин BPP_PiP позволява при наличие на втори (или няколко) тунер(а) в системата да се организира режим на работа PiP („кадър в кадъра”) едновременно с две или повече устройства.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_PiP_v122.zip

(50 kb)

Плъгин BPP_Anaglyph - Преобразуване в реално време всякакво черно-бяло или цветно изображение в анаглифно (от гръцки anaglyphos-релефен), което позволява да се получи обемен ефект на екран при гледане на обикновени ТВ- и видеопрограми. При това се постига стереоефект не само за сцена като цяло, но и по отношение на отделни подвижни елементи в кадър.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_Anaglyph_v302.zip

(47 kb)

Плъгин BPP_LineView е предназначен за измерване на параметри на произволен видим ред на телевизионен кадър. Плъгинът позволява измерване на съотношение сигнал/шум във всеки участък от ТВ-ред, както и да се прегледа спектър и нива на разпределения за всяка отделно взета RGB/YUV компонента на телевизионен сигнал.

«Подробно описание»

14.09.2009

BPP_LineView_v104.zip

(30 kb)

Плъгинът позволява настройки и изпълнение на различни действия при отсъствие на ТВ-сигнал. Възможни действия: запълване на екран с избран цвят, изключване/възстановяване на звук, превключване към следващ канал, свиване на приложението в tray, изход от програмата, изключване на компютъра, преход в режим на „очакване”/„заспиване” на Windows.

«Подробно описание»

01.03.11

BPP_Blank_v150.zip

(9 kb)

Плъгин за конвертиране на цветно изображение с формат RGB24 или YUY2 в черно/бяло.

«Подробно описание»

17.08.2005

BPP_bw_v100.zip

(7 kb)

Плъгин BPP_Gamma позволява да се регулира гама индивидуално за всеки RGB канал на изображение и индивидуално за произволен TV-канал.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_Gamma_v103.zip

(42 kb)

Плъгинът илюстрира възможностите на тунера за реализация и практическо приложение на „ефект на 25-я кадър”. Реализирана е методика, която на теория трябва да помага за бързо запомняне и попълване на речников фонд за всеки чужд език, за който е наличен файл-речник във формат .DIC - по време на гледане на гледане веднъж на секунда в избрана област на екрана може да се види дума или фраза с превод. Този метод се различава от всички аналогични подобни по това, че се използва истински 25-и кадър, който съществува във видеопоток при обикновени телевизионни програми.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_25Frame_v104.zip

(134 kb)

Плъгин, с който се изобразяват нормирани диаграми за разпределения на нивата на Y, R, G и B компоненти на видеоизображение (бял, червен, зелен и син цвят). Плъгинът работи във формати YUY2 и RGB24 и позволява обективно да се оценят, контролират и регулират такива параметри изображение, като яркост, ниво на черното, ниво на бялото и контраст.

«Подробно описание» «в оригинал»

03.06.05

BPP_Levels_v100.zip

(10 kb)

Плъгин BPP_LogoDetector сравнява фрагмент от изображението с шаблон на (записан с помощта на BPP_LogoExtractor) логотип и при изчезване на логотип от екрана позволява да се извършат определени действия (да се намали звук, или ако например в същия момент се извършва запис, да се включи пауза). По този начин плъгинът може да се използва за ефективна борба с реклами, тъй като по принцип при рекламни заставки най-често логотип на ТВ-канал не се излъчва! В резултат може да се спести до 30% място при запис на диск, като се изрежат реклами, а обикновеното гледане да се направи значително по-комфортно.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_LogoDetector_v123.zip

(40 kb)

Плъгинът позволява да се извеждат върху изображение на екран дата, време, ден от седмицата, име на месец и др. в различни формати при гледане и запис на видео.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_OSDClock_v202.zip

(50 kb)

Плъгин, който позволява да бъде реализирана несложна, но пълноценна охранителна система с възможност за детекция на движение в избрани активни зони и запис на видеофрагменти или отделни кадри за настъпили събития в кадър от съответните зони и запис на звукови фрагменти, видео или отделни кадри при настъпване на събитие в кадър.

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_BTVGuard_v203.zip

(67 kb)

Запълване на рамка по границите на кадър с еднороден цвят.

«Подробно описание»

01.03.11

BPP_Border_v140.zip

(5 kb)

Премахване на шум.

«Подробно описание»

01.03.11

BPP_Denoise_v160.zip

(5 kb)

Увеличаване на острота.

«Подробно описание»

01.03.11

BPP_Sharpn_v140.zip

(5 kb)

Плъгин, предназначен за намаляване на внесени изкривявания от антена в условия на т.н. „многолъчев” прием. (удвояване и утрояване на изображение).

«Подробно описание» «в оригинал»

01.03.11

BPP_AMPPlugin_v202.zip

(43 kb)

Плъгин BPP_Inverse е предназначен за преобразуване на изображение в негатив (пълно инвертиране на всички цветове), огледално обръщане на кадър.

«Подробно описание»

01.03.11

BPP_Inverse_v202.zip

(38 kb)

Плъгин за визуализиране на eфектно превключване на телевизионни канали и видеовходове на тунера като плавен преход (примерно като картини в MS Power Point). За да бъде направена работата на плъгина по-ефектна се препоръчва в раздел  «Видео» на основното приложение Behold TV за режим на възстановяване на вертикална синхронизация да се избере "Бърз tracking" или "Незабавен tracking". В специфичните настройки за режим "Бърз tracking" е необходимо принудително да се зададе тип телевизионна система (PAL/SECAM) за всеки канал в списъка.

«Подробно описание»

01.03.11

BPP_CHSwitchingEffects_v106.zip

(41 kb)

Билинейна филтрация на редове с четно и нечетно поле. Висока скорост на обработка.

«Подробно описание»

01.03.11

BPD_Blend2_v110.dll

(2 kb)

Трилинейна филтрация на редове с четно и нечетно поле. Висока скорост на обработка.

«Подробно описание»

01.03.11

BPD_Blend3_v110.dll

(2 kb)

Адаптивно използване на разграничени и неразграничени ("отсечённые, не~") пиксели за нечетни редове. Ниска скорост на обработка.

«Подробно описание»

01.03.11

BPD_BClip_v110.dll

(3 kb)

Пресмятане на редове на едно поле по метод на интерполация на съседни редове на друго поле. Много висока скорост на обработка.

«Подробно описание»

01.03.11

BPD_FieldBob_v110.dll

(2 kb)

Обработка на полета по границите на интерлейс по метод Bob. Висока скорост на обработка. Добро качество.

«Подробно описание»

01.03.11

BPD_Bob_v130.dll

(4 kb)

Избор на текущ или предходен пиксел с по-малък фактор на интерлейс и допълнителна отсечка.

«Подробно описание»

01.03.11

BPD_Motion_v130.dll

(5 kb)

Допълнение: други плъгини от официалния форум*

*Забележка! Доколкото следващите плъгини са публикувани във форума на официалния сайт, но не са изнесени в раздел «Поддръжка», експериментиране и използване на същите е изцяло за сметка и собствен риск на потребителите при условия "Аs Is"!

Описание Download
Плъгин за приемане на амплитудно модулирани (АМ) сигнали (например канали от авиационния диапазон). Източник - EugeneF

«Подробно описание»


BPP_AMRc.dll

BPP_Pseudostereo - Анаглифно обемно изображение в реално време. Източник - EugeneF

«Подробно описание»


BPP_PseudoStereo.dll

API & SDK

За запознати със средства за програмиране C, C++ или Delphi - ако възникнат идеи как да се направи програма Behold TV още по-мощна и функционална, или при наличие на желание просто да се премерят собствени познания за процесите на видеообработка в реално време, Beholder предоставя такива възможности. В раздел API & SDK може свободно да се свали цялата необходима документация, която е специално разработена за написване на плъгини за Behold TV.
Описание Download
API & SDK документация с примери за написване на плъгини за BeholdTV (C++, Delphi)
25.01.05
PluginsSDK.zip
(80 kb)
API, с който може да се организира поддръжка на пулт за ДУ BeholdTV в собствени приложения.
19.05.10
BeholdRC_v22.zip
(17 kb)
Титулен файл с определения на Windows-съобщения, с помощта на които може да се управлява приложението BeholdTV
11.12.09


BhMsg_v510.zip
(6 kb)

Други:

Описание Download
Публикуван е официален плъгин за поддръжка на тунери Beholder в WinLIRC.
«19.07.2011»
Beholder.zip
Конфигурационни файлове за програми LIRC и WinLIRC.
14.03.08
lirc.zip
(3 kb)

Pronto-кодове към пултове за дистанционно управление.

21.12.07
Pronto.zip
(2 kb)

Плъгин с поддръжка на хибриден тунер Behold TV H6 за интернет-прихващане в програми SkyNet и Manna. Версия 1.1 поддържа технология DUAI, която позволява да се избира от кой вход да се осъществява "прихващане".

02.07.09
Streamreader_v11.zip
(17 kb)

Покадрова снимка на «оживяващо» растение. Параметри на снимане: камера - SONY Handycam Video 8, TV тунер - Behold TV Columbus, режим – серия снимки с интервал 2 минути в течение на 10 часа.

20.09.06
Flower.wmv
(510 kb)
Примери за зпис на видеофрагмент в два различни формата – mpg и wmv. Параметрите на запис са посочени в съответните log-файлове. Видеоизточник – S-Video изход DVD Panasonic S75.
20.09.06
MPG_Sample.zip
(7.2 Mb)
WMV_Sample.zip
(2.4 Mb)

Примерни екранни снимки от S-VHS вход на тунера. Видеоизточник – S-Video изход DVD Panasonic S75.

20.09.06
Pictures.zip
(1.3 Mb)
Сервизен инструмент за работа с тунери BeholdTV.
18.11.08
BhDebug_v12.zip
(229 kb)
Официален плъгин за поддръжка на пулт за ДУ на телевизионни тунери Behold TV в програма SlyControl 2 (www.slycontrol.ru).
20.09.06
SlyControlRC_v14.zip
(39 kb)
Официален плъгин за поддръжка на пулт за ДУ на телевизионни тунери Behold TV в програма Girder (www.promixis.com).
20.09.06
GirderRC_v13.zip
(8 kb)
Плъгин за програма Radiator FM (flesko.cz).
20.09.06
RadiatorFM_v13.zip
(12 kb)

Медиаплейър Beholder

За обновяване на софтуера е необходимо да бъде свален и разархивиран съответният архивен файл. Последващи действия са описани в раздела с инструкции за обновяване от Ръководството за потребителя.

 

Описание Download
NEW! Firmware за Ventus - версия 121121.

21.11.2012

Ventus_2012_11_21.zip (61.2 Mb)
Фабричен Firmware за Ventus - версия 111028.

28.10.2011

Ventus_2011_10_28.zip(61.2 Mb)

Firmware за РC таблети Beholder

За обновяване е необходимо да бъдат свалени и разархивирани следните архиви:

 • firmware (BeTAB_xxxx_xxxx_xx_xx.zip),
 • драйвер (RK291XRockusb.zip),
 • със сервизен инструмент и драйвер RKBatchTool30.zip за firmware на таблети с процесори RockChip (BeTAB 7071/1001/1041).
 • със сервизен инструмент и драйвер LiveSuit.zip за firmware на таблети с процесори BoxChip (BeTAB 7004).

Firmware за таблети с процесори BoxChip (BeTAB 7004)

 1. Таблетът трябва да бъде напълно зареден и да се изключи от зарядното устройство.
 2. Изключва се таблетът.
 3. Натиска се и се задържа така бутон "", в това състояние таблетът се включва към USB порт на компютъра.
 4. Без да се отпуска бутон "" се натиска 5 пъти бутонът за включване "Power".
 5. Операционната система ще намери ново устройство, за което трябва да се инсталира драйвер от директория UsbDriver на архива LiveSuit.
 6. Пуска се инструментът LiveSuit.exe и се избира firmware-файл.
 7. Изключва се и отново се включва таблетът към USB-порта на компютъра. Процесът за обновяване ще стартира автоматично.

Firmware за таблети с процесори RockChip (BeTAB 7071/1001/1041)

 1. Таблетът трябва да бъде напълно зареден и да се изключи от зарядното устройство.
 2. Изключва се таблетът.
 3. В зависимост от модела се натиска се бутон "Меню" - "М" за таблет BeТAB7071 или бутон "" за BeATB1001 и BeATB1041 и се задържа натиснат, при което положение таблетът се включва към USB порт на компютър.
 4. Операционната система ще намери ново устройство, за което трябва да се инсталира драйвер от директория RockusbDriver на архива RKBatchTool30.
 5. Стартира се инструмент RKBatchTool.exe. Квадратът с номер "1" в списъка с включени устройства трябва да бъде в зелен цвят.
 6. Зарежда се firmware (бутон "") и се натиска "Обновить" ~ "Обновяване".

Firmware за таблет BeTAB 1042

 1. Таблетът трябва да бъде напълно зареден и да се изключи от зарядното устройство.
 2. Изключва се таблетът.
 3. Таблетът се включва към USB порт на компютъра. Натиска се бутон "+" и се задържа натиснат, при което положение се включва заряднота устройство.
 4. Операционната система ще намери ново устройство, за което трябва да се инсталира драйвер от директория RockusbDriver на архива RKBatchTool30.
 5. Стартира се инструмент RKBatchTool.exe. Квадратът с номер "1" в списъка с включени устройства трябва да бъде в зелен цвят.
 6. Зарежда се firmware (бутон "") и се натиска "Обновить" ~ "Обновяване".
Описание Download
Инструменти (Tools) и драйвер версия 1.09 - firmware за таблети с процесори BoxChip.

21.11.2012

LiveSuit.zip

(9.7 Mb)

Инструменти (Tools) и драйвер версия 1.5 - firmware за таблети с процесори RockChip.

05.07.2012

RKBatchTool30.zip

(666.2 kb)

BeTAB1042 - Firmware версия 130521 (Root).

- Предоставени са Root права
- Отстранена е утечка на памет
- Добавена е поддръжка на USB Host

21.05.2013

BeTAB1042 - Firmware версия 130220 (Root).

26.03.2013

BeTAB_1042_2013_02_20_Root.zip

(263.3 Mb)

BeTAB 1041 - Firmware версия 121026 (Android 4.1).

26.10.2012

BeTAB_1041_2012_10_26.zip

(223.1 Mb)

BeTAB 7004 - Firmware версия 120723.

27.08.2012

BeTAB_7004_2012_07_23.zip

(258.7 Mb)

BeTAB 1041 - Firmware версия 120716 (Root).

21.08.2012

BeTAB_1041_2012_07_16_Root.zip

(192.9 Mb)

BeTAB 1001 - Firmware версия 120424 (Root).

29.05.2012

BeTAB_1001_2012_04_24_Root.zip

(194.6 Mb)

BeTAB 7071 - Firmware версия 120301 (Root).

05.04.2012

BeTAB_7071_2012_03_01_Root.zip

(123 Mb)

BeTAB 7071 - Firmware версия 120301.

01.03.2012

BeTAB_7071_2012_03_01.zip

(148.9 Mb)

Ресурсно-информационно осигуряване на Bulgarian език:

Ресурсно осигуряване Download

Ресурсен файл - български интерфейс за BeholdTV

Важно:

1. В архива се съдържа текстов файл Readme_BGinterface.txt с кратка инструкция за интегриране на ресурния файл в основната програма Behold TV. Освен това в пълната инструкция (Help) също има обособен раздел с повече подробности и илюстрации със снимков материал.

2. Ресурсният файл е единен за всички компоненти на софтуерния комплекс - Behold TV, Agent (BhAgent.exe) и основен конфигуратор (инструмент за конфигуриране BhConfig.exe), но трябва да се помни, че предпочитан език за интерфейс се превключва (задава) отделно в менютата на всеки модул - от едноименните "падащи" менюта "Избор на език" в «основния прозорец» на BhConfig; секция «Интерфейс» на Behold TV и секция «Настройки» за Agent Btv.

ЗАБЕЛЕЖКА! Във всяка следваща (по-нова) версия има изменения, които засягат и интерфейса, респ. локализацията на български език. Това означава, че при ползване на по-нова версия на ресурсен файл Bulgarian.btl с по-стара версия на самаия комллекс Behold TV (както и обратното - нов софтеурен пакет със стар ресурсен файл) е възможно (и почти сигурно, в зависимост от измененията) некоректно визуализиране на някои менюта. На файловия сървър се поддържат само най-нова(и) версия(и), но при "непреодолимо" желание за ползване на по-стари такива, по индивидуални заявки можем да осигурим от нашия локален архив и по-стари ресурсни файлове за всички модификации, считано от версия BeholdTV 5.05 до последната актуализация включително.

last update - v.5.24 / 12.09.2014

NEW!

Bulgarian_v524.zip

(19,6 kb including Help - readme.txt file)

Настройки / presets за BeholdTV: ТV/FM честоти, аудио/видео стандарти. Готови въведени наименования на FM радиостанции (София) и ТВ-канали (NET1) за бързо зареждане на потребителски профили в Behold TV. Въведените наименования са съвместими с EPG / формат JTV за актуализиране на ТВ-програми от сервис beholder-europe. Подреждането е по честоти във възходящ ред.
29.03.2009
Channels.zip
Ресурсен файл - български интерфейс за STB BeholdTV INTRO
29.03.2009

lang.zip

(2 kb)

Управление на STB BeholdTV INTRO от РС » пълен пакет с български интерфейс и Help [F1], свален firmware - всички версии до 07.07.2010 г. вкл.
29.03.2009

BGR_BeholdTVBox2.zip

(4.7 Mb)

Други:

Информационно осигуряване и друга помощна информация Download

Често задавани въпроси

29.03.2011
Въведение. Общи условия за ползване и авторски права. Кратък терминологичен речник, съкращения и символи.
29.03.2011
В помощ при избор на ТВ тунер: Видове тунери. Цифрова и аналогова телевизия - общи и регионални особености. Интерфейс, архитектура. Елементна база (ВЧ-блокове, чипсети, енкодери/декодери и др.) и функционални възможности. Иновационни технологии в Behold TV.
29.03.2011
(in progress)
Драйвери и софтуерно осигуряване. Изисквания към системата, инсталиране на хардуер, универсален драйвер и софтуер в средата на различни операционни системи. Български интерфейс за Behold TV/Agent
29.03.2011
Последна версия на Help за софтуерен комплекс Beholder (ПЪЛНО ОПИСАНИЕ - технически характеристики, възможности, функции, настройки, кодеци, Агент, EPG, плъгини, F.A.Q...)
29.03.2011
Многократно разширяване на възможности при използване на плъгини. Видеообработка. Интерлейсно/прогресивно изображение - особености, деинтерлейсинг
29.03.2011
Обособена част: EPG-електронна програма на предавания; JTV; «Агент Behold TV»
29.03.2011
Ефективна борба с реклами. Видеообработка, запис и авторска продукция с Inter Video WinDVD Creator
2011
Софтуер за управление на автономни тунери Behold TV INTRO.
29.03.2011

BGR_BeholdTVBoxINTRO.pdf

STB_Intro.chm

PC таблет Behold BeTAB 1042 - Ръководство за потребителя

18.12.2012

BGR_BeTAB1042.pdf

BGR_BeTAB1042.chm

PC таблет Behold BeTAB 7004 - Ръководство за потребителя

27.08.2012

BGR_BeTAB7004.pdf

BGR_BeTAB7004.chm

PC таблет Behold BeTAB 1041 - Ръководство за потребителя

27.07.2012

BGR_BeTAB1041.pdf

BGR_BeTAB1041.chm

PC таблет Behold BeTAB 1001 - Ръководство за потребителя

23.01.2012

BGR_BeTAB1001.pdf

BGR_BeTAB1001.chm

PC таблет Behold BeTAB 7071 - Ръководство за потребителя

23.01.2012

BGR_BeTAB7071.pdf

BGR_BeTAB7071.chm

Мултимедиен HD плейьр Behold MP Ventus - Ръководство за потребителя

01.12.2011

BGR_MPVentus.pdf

BGR_MPVentus.chm

JTV software. EPG / ТВ програма

1.1. ТНТМ... (...или "направи сам") ТВ-програма: List TV. Формат JTV.

1.2. List TV - Български интерфейс [актуализация '2010]

1.3. List TV - самостоятелно изготвяне на ресурсен източник ( HTML > txt > JTV )

2

3.

4.

5. List TV - инсталационен пакет. В архива са включени ресурсен файл с български интерфейс и инструкция в PDF формат

since 2009

1.1. ListTV_BGReview.chm

1. 2. ListTV_BGRinterface.zip

1.3. ConvertHTMLtoTXT.pdf

2.

3. (in progress)

4.

5. BGSetup_ListTV.zip

Дистанционно управление на други приложения в компютъра;

1.1. Perehvat - функции, инсталиране, описание;

1.2. Perehvat - локализация;

2.

3. Други полезни допълнения:

3.1. Индивидуална мултимедийна продукция (излъчване/предаване в мрежа)

4. Още "благини"...

since 2009

1. (in progress)

2.

3.

3.1.

4.

Авторско портфолио: Behold TV; други материали, свързани с ТВ-тунери и софтуер за тях; адаптирани материали и ревюта от мрежата и пресата; полезни връзки и пр.
29.03.2011
Portfolio

 

 

Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията © Beholder © Beholder Europe «Общи условия»