Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
Български интерфейс/img/ За улеснение на потребители, които срещат затруднения при използване на руски или английски език, още при първите стъпки на инсталационния процес е възможно да бъде използван самостоятелно разработен и тестван от автора български интерфейс.


/img/ Технология:

 • Внимание! За правилно визуализиране на шрифт е необходимо в Windows - Regional OptionsРегионални настройки»): Control Panel/img/Regional and Language Options... да бъде зададена настройка Russian(Bulgarian);

  В секция «Advanced» («Допълнително») за не-Unicode приложения също трябва да бъде зададен «руски» български») език.

 • /img/ За инсталиране на български интерфейс, в основната директория на програмата (по подразбиране C:\Program Files\Behold TV), в папка \LangRes трябва да бъде копиран ресурсният файл Bulgarian.btl

   

  /img/

   

 • /img/ Български (в перспектива - и други) езикови ресурси се предоставят напълно безплатно като допълнение към оригиналния софтуер в комплекта от оторизирания представител за България. Актуализации се поддържат на страницата за поддръжка - beholder-europe.com и в официалния сайт на производителя -

  раздел «Форум»/img/подраздел «Локализация»/img/тема Bulgarian (Болгарский, Български) интерфейс & инструкции.

   

 • /img/ Към момента е актуализиран български интерфейс до версия 5.20 включително.

Действията за инсталиране на български интерфейс са елементарни и отнемат броени минути. Последователните стъпки са подробно описани по-долу в т.1.

/img/ Предвид нарасналия обем на помощните материали и за улеснение на процеса за инсталация, интегриране на български езиков интерфейс и незабавен достъп до Help-информация може да бъде извършено по още един начин, описан в т. 2.


 1. Удобно е ресурсни езикови файлове (за български език - Bulgarian.btl) да бъдат копирани в папка /LangRes на основната програма (съответно местоположение, както е посочено по-горе) в процеса на основната инсталация - в момента в който директорията на програмата се "вижда" (или е създадена предварително) в Windows Explorer.

  Ако това е направено, при успешно завършване на процеса на инсталиране на драйвер и достигане на етап за конфигуриране на Behоld TV се отваря диалогов прозорец за съгласие/отказ за отваряне на модул «Behold TV configuration»

  /img/

  /img/в прозореца за настройки може да се промени използвания до този момент език (руски, английски) с /img/ потребителски интерфейс:

  /img/

   

  При правилно инсталиран и съответно избран български език, по-нататък може да бъде използван български интерфейс както за

 • Behold TV - панел за Настройки, секция «Управление» меню за настройки «Интерфейс», опция «Избор на език»,
 • BhConfig - инструмент за конфигуриране, така и за
 • Agent BeholdTV - респ. опция в собственото меню за настройки на «Agent Behold TV»

Избор (смяна) на език се осъществява от "падащи" менюта в едноименните опции «Избор на език» в посочените модули.

 

/img/

 

/img/ Напомняне: Модули «Agent BeholdTV», «BeholdTV» и «BhConfig» ползват единен общ езиков ресурсен файл за целия комплексен софтуер Behold TV, като избор на език за интерфейс се извършва отделно във всеки модул.


2. /img/ Интегриране на български езиков интерфейс и помощна информация може да бъде направено по комплексен начин. При закупуване на ТВ тунер Beholder от официалния дистрибутор за България се предоставя безплатно диск с помощна информация и ресурсен файл за интерфейс на български език. Всичко, което е необходимо да бъде направено, е предварително да бъде копирана папка \BeholdTV там, където е избрано да се инсталира програмата:
 • с настройки по подразбиране - в C:\Program Files, или
 • в потребителска директория по избор.

В процеса на инсталиране BeholdTV ще запише своите системни папки в съответната директория, при което български интерфейс ще бъде достъпен без да се извършват други действия съгласно описаното тук. При това няма да бъде необходимо да се отварят други прозорци и да се извършват файлови операции по време на инсталационния процес (както е описано по-горе в т.1.), а ресурсния файл и помощната информация остават непрекъснато на разположение в системната директория на BeholdTV:

 • Допълнителна директория, в която се разполагат папки и файлове с помощна информация е

  /img/ C:\Program Files\BeholdTV\Bulgaria (файловете могат да бъдат достъпни директно или да бъдат структурирани в съответни подпапки).

 • Ресурсен файл за български интерфейс - Bulgarian.btl се разполага съответно в

  /img/ C:\Program Files\BeholdTV\LangRes.Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията © Beholder © Beholder Europe «Общи условия»