Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
Плъгини за Behold TV - интегриране в програмата, активиране/деактивиране, управление


Интегриране в програмата

Особености при инсталиране на плъгини:

Процесите по инсталиране и активиране на плъгини преминават през няколко основни етапа

 1. Допълнителни плъгини за Behold TV се намират в

  папка \Plugins на инсталационния компакт-диск, както и

  на страницата за техническа поддръжка.

  Препоръчително е последни версии на желани за ползване плъгини да бъдат свалени от официалния сайт, където своевременно се добавят нови плъгини и/или се актуализират версиите на вече публикувани плъгини.

  (файловете са компресирани в .zip формат)

 2. Избрани за ползване файлове с плъгини трябва да бъдат разархивирани (в отделна временна папка) и копирани в подпапка \Plugins (по подразбиране ) на основното приложение Behold TV:

   

 3. При правилно изпълнени стъпки 1. и 2. всички избрани и инсталирани плъгини за Behold TV - както за процесинг, така и за деинтерлейсинг се намират в готовност за използване.

  В зависимост от режима на ползване са обособени отделни процеси за добавяне в списък, включване/изключване от употреба (и други действия) в основното приложение на желани за ползване плъгини:

 • В режим на гледане -

 • В режим на запис -  


  Забележки:

  N.B. Процесите по

 • включване,

 • активиране,

 • ред/приоритет за изпълнение,

 • настройки и

 • използване

  на различни плъгини не са подчинени на произволен принцип! Това е основната причина в материала да бъдат обособени отделни раздели за включване и основни действия с плъгини, настройки в различните режими на гледане и запис, и пр.

  Добавяне/премахване/разместване, активиране/деактивиране и др. настройки на плъгини за запис се извършват отделно (независимо) от настройки на плъгини при гледане.

  Достъп до диалогови прозорци за настройки в различните режими (гледане/запис) се извършва чрез

 • съответните командни редове в контекстното меню на основния видеопрозорец, или от

 • бутони в основния панел.


  Включване и основни действия с плъгини

  Включване на плъгини за процесинг,

  Избор на плъгин за деинтерлейсинг.

  Основни действия.


  Напомняне: И двата вида плъгини в Behold TV -

  • за процесинг и

  • за деинтерлейсинг

   могат да се използват както в

  • В режим на гледане (Диалогов прозорец за настройки - в «Панел за настройки»), така и

  • В режим на запис (Диалогов прозорец за настройки - в «Панел за запис»)

  Интерфейсът на прозорците за настройки, както и основните действия в същите при различните режими са еднотипни.

  След успешно инсталиране в съответната папка на програмата, в зависимост от индивидуалните предпочитания, възможности на системата и в съответствие с режима за работа за който ще се използват плъгини, 

  Избрани плъгини за процесинг за съответния режим трябва да бъдат включени в подпрозореца на

  • Група «Използвани филтри за процесинг» - Списък с плъгини за видеообработка и/или наслагване на всевъзможни ефекти

   (при първо инсталиране на Behold TV по подразбиране списъкът е празен ).

   В съответния подпрозорец за видеообработка при гледане/запис могат да бъдат добавяни достъпни плъгини

   (вече инсталирани в системната папка)

   )

   за всевъзможни ефекти и видеообработка, респ. да бъдат извършвани други действия:

   с поставяне/премахване на отметка в checkbox на съответния ред в прозореца се извършва временно Активиране/ДЕактивиране на наличен(и) в списъка плъгин(и) без да се премахва(т) от същия (т.е. ако се предвижда последващо използване на по-късен етап*);

   премахване* на плъгин(и);

   в зависимост от включените плъгини може да се сменя техния ред в списъка, респ. последователност за изпълнение и приоритет**;

   промяна на зададени по подразбиране настройки в индивидуалния интерфейс на отделните плъгини.

   В долната част на групата се визуализира кратка текстова информация за съответен маркиран плъгин.

  Важно!

  • *Всеки наличен в списъка плъгин преминава през инициализация при стартиране на Behold TV, следователно заема ресурси на операционната система (памет), дори когато не е активиран за процесинг (респ. дори ако фигурира в списъка, макар и да не активен - не е поставена или е свалена отметка в "checkbox").

  • **В процеса на работа на програма Behold TV телевизионен кадър се предава последователно на всеки плъгин по веригата. Това има пряко отношение към приоритет на изпълнение на плъгини, който при неправилно задаване на ред за последователност в списъка може да доведе до възможни нежелани ефекти!

   За подробности вж. «Местоположение на плъгини в общия списък» в разширената инструкция.

  • Обработка на кадър се завършва от плъгин за деинтерлейсинг.

  Предвид горните забележки, ако даден плъгин не се използва (често) е по-добре да бъде премахнат от списъка!

  Ако се предвижда използване на плъгин за деинтерлейсинг, предпочитан такъв трябва да бъде избран в

  • Група «Използван филтър за деинтерлейсинг»

   (при първо инсталиране на Behold TV по подразбиране филтър не е избран: ).

   Процесите за деинтерлейсинг представляват частен случай на процесинг. Същността на такива процеси се състои в обработка на кадър с цел премахване на интерлейсна (междуредова) структура. Плъгините за деинтерлейс трябва да отчитат ред параметри на видеопотока, които не са задължителни за обичайния процесинг с плъгини, поради което такива плъгини са изнесени в отделна група.

    

   Избор на достъпен инсталиран плъгин за деинтерлейсинг от "падащ" списък:

   - бутон за отваряне на индивидуален прозорец за допълнителни настройки на избран плъгин за деинтерлейсинг

   (вж. «Настройки за видеообработка на изображение с използване на плъгини» в разширената инструкция).

  Забележка: (Важи и за двете групи - «Използвани филтри за процесинг» и «Използван филтър за деинтерлейсинг»):

  1. Ако при избор на ред от контекстното меню на видеопрозореца за гледане в списъка на подпрозореца вече има включени плъгини,

  при селекция на друго меню освен «Конфигурация» (респ. плъгин за процесинг или за деинтерлейсинг) директно се отваря индивидуален прозорец за настройки на съответния плъгин.

  2. Различните плъгини имат различен индивидуален интерфейс и опции за настройки!


  Други настройки:

  • В режим на гледане: Група «Механизъм за удвояване честотата на кадрите» -

   вж. «Interlace / Progressive изображение» и «Настройки».


  Пълно описание на настройки в диалоговите прозорци за настройки при работа с плъгини се намират в съответните раздели за

  • режим на гледане,

  • режим на запис.
Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията © Beholder © Beholder Europe «Общи условия»