Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Уважаеми посетители!

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти на Beholder - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите партньори се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»EPG / JTV справочник с програми на ефирни и кабелни телевизии
Често задавани въпроси (F.A.Q.):В режим на запис


В следващите раздели е представена актуализирана информация, публикувана в предишни версии на оригинални HELP-файлове, преведена на български език и допълнена с въпроси/отговори от официалния сайт.

Съдържанието е достъпно също така за сваляне като off-line помощна информация тип .chm наръчник: download FAQ.chm [BG]

Основни тематични раздели:

Раздел "В режим на запис":

Въпроси от предишни Help-версии:

 

 • При запис в AVI със звук самият запис протича без грешки, но при възпроизвеждане на видеофайла няма звук

Причините могат да бъдат няколко:

 1. Да се провери дали в настройките за аудио запис за миксер и активна линия за запис е избран точно този канал на аудиокартата, към който е включен вътрешният или външен аудио изход на тунера.

 2. Ако е избрана правилно активна линия за запис но отново няма звук е възможно драйверите на звуковата карта некоректно да поддържат коректно превключване на аудио източници през WDM. Така например драйверите за карта Creative SB PCI 128 под Win2000(XP), които се инсталират от самия Windows работят коректно. В същото време инсталирани драйвери от сайта на Creative под Win2000(XP) не позволяват превключване на източник за запис дори през системния миксер.

 3. Някои плейъри като LightAlloy не винаги възпроизвеждат коректно записан файл. Да се направи опит да се възпроизведе запис с MediaPlayer.

 4. Ако не е включен аудио кабел да се провери дали в избрания пресет за запис е поставена отметка «Запис на звук от чипсета по шина PCI» («Запис на аудио поток по шина РСІ (USB)»).

 

 • Не може да се записва видео със звук. При опит за запис се показва съобщение за грешка "Cannot start graph". Видео без звук се записва без проблеми

Някои устройства (например гласови модеми) добавят свои устройства за аудио запис.

От «Control Panel» > «Multimedia (Sound and Audio Devices)» > «Audio» в списъците «Default device» както за запис, така и за възпроизвеждане да се избере правилна звукова карта:

Включва се отметка «Use only default devices»;

Рестартира се Windows;

Отваря се «Панел за запис» на Behold TV - в секция «Настройки за аудио запис» от списъка се избира правилната звукова карта.

 

 • При запис във формат AVI става разсинхронизация на звук спрямо видео

Разсинхронизация на аудио- и видео потоците при запис може да се получи в резултат на множество причини.

Да се направи опит да се зададе формат PCM за звук. Някои аудио карти като Sound Blaster Live!/Audigy осигуряват синхрон само при честота на дискретизация 48000 Hz.

Да се подберат видеокодек и съответни параметри така, че натоварването на процесора да не е по-високо от 80%. Също така не се препоръчва в настройките да се задава най-висок приоритет. Да се пробват различни стойности на параметри «Последователност (Interleaving)(рус."Чередование")», «Главен поток AVI».

Ако тунерът е с чипсет SAA7134/ 35, при запис настоятелно се препоръчва да се използва вграденият аудио АЦП.

(доп.,v.5.15) Неголяма разсинхронизация произтича даже при цифровизиране на звук от чипсета поради работата на контейнер AVI и по-точно на AVI-мултиплексора, който "сглобява" видеоред и звук в един файл:

 1. Първо, този мултиплексор не формира пакети с пълно свързване на звук и видео във всеки пакет;

 2. Второ, същият натрупва своя вътрешна статистика, която е недостъпна за контрол и анализ от страна на програмното осигуряване и зависи от множество обстоятелства (например използвани аудио- и видео- кодеци) и получената в резултат честота на кадри, която по правило не съответства на дължината на аудио пътеката, се съхранява при завършване на запис в заглавието на AVI-файл.

  За да бъде избегната такава разсинхронизация е необходимо или при завършване на запис същият да се редактира във видеоредактор, като се зададе правилна честота на кадри в AVI-заглавието на базата на реалната продължителност на видео- и звукови пътеки, или

  да се използват други контейнери, например, ASF, WMV или MPEG.

 

 • При запис в AVI (доп.,v.5.15) с двуядрен процесор има много пропуснати кадри, въпреки че натоварването на процесора не достига критични нива

Това се получава при двуядрени процесори - предимно AMD Athlon64x2 поради разсинхронизация (drift) на броячите на ядрата. Програми и драйвери, които използват системно повикване QueryPerformanceCounter получават различни стойности за броячите, което поражда проблеми. Системата може да се диагностицира за разсинхронизация на броячите с ICEAffinityTest.exe.

Този проблем е официално описан от Microsoft.

За решаване на проблема е необходимо да се добави ключ /usepmtimer във файл boot.ini в реда за избор на операционна система и да се рестартира системата.

Пример:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer

 

 • При опит за видеозапис системата "пада"

Възможни са няколко типа проблеми:

 1. Системни:

  - За дънната платка не е инсталиран пакет драйвери от производителя, или

  - в системата няколко устройства (напр. тунер и звукова карта), които делят едно и също IRQ-прекъсване;

 2. Програмни - конфликт на драйвери или DirectShow филтри.

 

 • При видеозапис с MPEG кодек InterVideo и последващо възпроизвеждане или използване на функция Таймшифт се получава „плуващо” изкривяване и „заекване” на звук няколко секунди след началото на запис

(доп.,v.5.15) MPEG2 кодеци InterVideo, които се използват в програмата Behold TV при запис във формат MPEG и реализация на режим Таймшифт са разработвани за работа съвместно със звукови карти. Това означава, че при кодиране на звук кодекът предпочита да работи с аудиосемпли с голяма дължина (0.5сек), които по подразбиране се генерират от всички (без изключение) аудиоплатки. При цифровизиране на звук от чипсета на тунера, дължината на аудиосемплите не превишава 40 мс., което при някои стечения на обстоятелства, в някои конфигурации, както и при зареждане на системата може да доведе до срив в работата на кодека.

При възникване на такава ситуация:

в настройките за Таймшифт и при програмен запис във формат MPEG трябва да бъде изключено цифровизиране на звук от чипсета на тунера и да не се използват аудиосемпли с къса дължина. При това цифровизиране на звук ще се осъществява от аудиокартата, за което тунерът трябва да бъде включен към същата с вътрешен или външен аудиокабел.

Установено е, че такъв проблем се проявява при дънни платки с чипсет nVidia nForce2 при включена в BIOS опция «FSB Spread Spectrum»:

Изключването на тази опция отстранява проблема с кодек InterVideo. При болшинството дънни платки тази опция се намира в раздел «Advanced Chipset Features» на BIOS.

 

 • При спиране на запис системата „зависва”

Най-вероятно се записва във формат AVI с използване на кодек   XviD (доп.,v.5.15) или с регистрирана версия на кодек DivX. Необходимо е да се извърши следното:

Отваря се «Панел за запис» - секция «Настройки за видео/аудио запис», избира се метод за видеозапис Microsoft AVI. В "падащия" списък «Компресиране на видео поток» се избира кодек XviD (DivX) и в дясно от него се натиска бутон «Свойства на видео кодек». В следващия прозорец за настройки на кодека да се намери (местоположението зависи от версията на кодека) и да се свали отметка   «Display encoding status» при кодек XviD и да се зададе отметка «Disable the feedback window» за кодек DivX. Именно това води до зависване при спиране на запис.

(v.~5.10 - да се влезе в настройките на кодека и да се изключи Debug Window.)

 

 • При видеозапис с кодек DivX в log-файла се изписва "Video codec: DivX Pro 5.0.5", независимо че реално инсталираната в системата е с по-нова версия

Приложението извежда това име на кодек, което му съобщава DirectShow. От своя страна DirectShow пази името само на най-първата версия на който и да е инсталиран в системата кодек. При обновяване на версията на кодек неговото име не се променя.

Това е недоработка в самия DirectShow.

За да се сменя името на кодек след обновяване на версия (в случая DivX) е необходимо да се намери и ръчно да се премахне клон от регистъра:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ActiveMovie\devenum\{33D9A760-90C8-11D0-BD43-00A0C911CE86}\divx

След премахване този клон от регистъра се появява отново, но вече с коректно име на кодека, а в самото приложение трябва да се преизбере DivX кодек, за да се съхрани новото име в настройките.

 

 • Често задаван въпрос:Запис спира при достигане размер на файла 4 GB

Файлова система FAT32 не поддържа размер на файл над 4 GB

За запис на по-големи файлове трябва да се конвертира файловата система в NTFS.

Освен това при запис във формат MPEG-2, (v.~5.10 WMV или ASF) може да се зададе опция «Автоматично разделяне на записван файл на сегменти със зададен размер»

 

 • Видеозапис с хардуерен енкодер (SAA6752HS - тунер Behold TV M6). При възпроизвеждане на файла понякога се забелязват дефекти като случайни «блокови» ленти, както и осезаемо „придърпване” на изображението. При опит за прекодиране на файла с различни програми се извежда грешка от типа «Incompleted Frame at...». В хардуерния енкодер ли е причината

Такива грешки не са причинени от енкодера, а от повреди на предавания поток MPEG2 по PCI-шина, както и от загуба на фрагменти в потока. За повреди в потока са „виновни” някои PCI-устройства (обикновено IDE и SATA контролери), които задържат дълго арбитража на PCI-шината, поради което FiFo буфера на чипсета се препълва и в семплите на потока се получава изкривяване на данни.

За контрол на потока DMA трябва да се включи log-файл при запис. След завършване на записа трябва да се отвори log-файла и в раздел *Record task statistics* да се проверят статистики «Total corrupted MPEG DMA samples» и «Total lost MPEG DMA samples». Ако системата работи изправно, в тези статистики трябва да има нули. Ако някоя от стойностите е ненулева (особено corrupted), тунерът трябва

да се премести в друг слот или

да се направи опит да се настроят параметрите на PCI DMA-контролера в настройките на Behold TV. С намаляване на Burst length, FiFo threshold или увеличаване на Latency timer трябва да се постигне резултат, при който в log-файла показателите за грешки MPEG DMA да са нулеви.

(доп.,v.5.15) да се изключи режим Cool'n'Quiet. В този режим с цел понижаване на енергопотребление и топлоотдаване процесорът и системата се привеждат в състояние, при което потоковото предаване на данни по шина PCI не може да се изпълнява нормално. Режимът може да бъде изключен в BIOS.

 

 • (доп.,v.5.15) При гледане и цифровизиране на VHS касети в долната част на екрана винаги присъства «подръпващ», «огледална», «просветваща» лента от «шум» с ширина няколко телевизионни реда. Откъде се появява и как да бъде премахнато това

Такава лента присъства непосредствено в самия видеосигнал от VHS магнетофон/видеокамера и може да бъде премахната само чрез мащабиране на кадър, подрязване на краищата на кадър или със запълване на граници на кадър.

Въпроси от предишни Help-версии:

 • При запис на звук с аудиокодек ACM Lame MP3 във формат 48000 Hz, 320 kbps CBR, Stereo, в получения файл няма звук

В комплекта на Windows XP има DirectShow декодер «Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 DirectShow Decoder» със стара версия 1.5, който не умее да декодира VBR MP3, както и някои MP3 формати, записани с Fraunhofer кодиране.

Да се обнови този декодер (файл l3codecx.ax) до версия 1.9.0.311. С това записани по-рано файлове ще бъдат възпроизвеждани коректно.

 

 • Видеозапис по способ „Microsoft WMV”. Използва се кодек Windows Media Video 9. При възпроизвеждане на записания файл изображението е с повредени и „изкривени” цветове и изглежда „а-ла фреска”

В системата е инсталиран стар декодер Windows Media Video. Възможни решения:

Да се обнови пакетът декодери Windows Media от сайта на Microsoft;

Да се инсталира Windows Media Player 10, или

Да се използва кодек Windows Media Video V8.

 

 • Видеозапис по способ «Microsoft WMV». Използва се кодек Windows Media Video 9. При възпроизвеждане на записания файл, при опит да се използва бързо «пренавиване», позициониране или да се превключи в прозоречен / пълноекранен режим, изображението застива. Помага само повторно отваряне на файла

Установено е, че при видеокарти ATI Radeon такова поведение е предизвикано от активна опция «Ускорение WMV» в настройките на драйвера на видеокартата при някои версии на драйвери ATI Catalyst 5.xx.

Да се изключи опция «Ускорение WMV».

 

 BG редакция: Допълнение - въпроси и дискусионни теми от официалния форум и други източници...

Тема:

 • [в оригинал[RUS]

» Към оригиналния Форум.[RUS] »

 

Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията © Beholder © Beholder Europe «Общи условия»