Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Уважаеми посетители!

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти на Beholder - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите партньори се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»EPG / JTV справочник с програми на ефирни и кабелни телевизии
Често задавани въпроси (F.A.Q.): » Други


В следващите раздели е представена актуализирана информация, публикувана в предишни версии на оригинални HELP-файлове, преведена на български език и допълнена с въпроси/отговори от официалния сайт.

Съдържанието е достъпно също така за сваляне като of-line помощна информация на български език тип .chm справочник: download FAQ.chm [BG]

Основни тематични раздели:

Раздел "Други въпроси":

Въпрос от по-стари версии на F.A.Q.:

 

 • По какъв начин е по-добре да се включват към тунера външни устройства (видеомагнетофон, плейър, ресивер...)

Външни устройства могат да бъдат включвани към тунера по три основни начина:

 1. По S-Video кабел (черен куплунг мини-DIN). Това е най-добрият начин за включване:

  S-Video съдържа два отделни сигнала – яркостен и цветоразликов. При такъв начин на включване е най-добра разделителната способност по хоризонтал, има най-малко шумове, цветопредаването е добро.

 2. С композитeн VHS кабел (куплунг RCA или т.н."опашка"). Това е следващ (по качество) начин за включване след S-Video.

  При такова включване яркостната и цветоразликова съставни са смесени в един сигнал. Този сигнал в тунера обратно се разделя на цвят и яркост. Процесите по смесване и последващо разделяне влошава качеството на изображение.

 3. Високочестотен сигнал по антенен кабел. Това е най-лошият начин за включване.

  При такъв начин на включване към смесен сигнал се добавя модулиран звук и цялата тази "смесица" допълнително се модулира по висока честота, както при телевизионен сигнал. Всички тези процеси по смесване и модулация предизвикват ограничаване на честотния диапазон, добавят допълнителни шумове, предизвикват кръстосани изкривявания между отделните сигнали и не могат да бъдат идеално разделени обратно като изходните сигнали. Поради това към такъв начин може да се пристъпва само в случай, че предходните начини поради различни причини не могат да се използват.

  Трябва да се помни, че по S-Video и VHS кабели се предава само видеосигнал, но не и звук. Звук се включва по отделен кабел. Ако тунерите са 4-а или 5-а серия, за включване на звук е необходим преходник тип RCA ("опашка") на мини-жак. Ако външното устройство е монофонично, в настройките на програмата може да се наложи да се зададе по кой канал (ляв или десен) се предава звук.

  За целта с десен клик на мишката се извиква контекстното меню и в раздел «Аудио канал» се избира този канал, към който е включено външното устройство. При правилен избор звук трябва да се чува и в двата канала.

  VHS-видеомагнетофон е напълно достатъчно да бъде включен с композитен (VHS) кабел. Доколкото на магнитна лента яркостният и цветоразликов сигнали са смесени, няма принципиална разлика къде ще се извършва окончателно разделение – във видеомагнетофона (при включване по S-Video) или в тунера (при включване по VHS). Главното е видеомагнетофонът да не е настроен за прекодиране от една система за кодиране на цвят в друга. При включване на други източници (DVD-плейър, спътников приемник) включване по S-Video може да доведе до сериозно влошаване на качеството.

 

 • Къде се съхраняват потребителски настройки на програмата Behold TV

В зависимост от зададеното за параметър «Съхраняване на настройки отделно за всеки потребителски профил» в програмата Behold TV, настройките се пазят или в директорията и поддиректориите на самата програма Behold TV (файлове *.ini, *.cfg, *.bak, *.bir, *pst), или в потребителски директории "c:\Documents and Settings\*User*\Application Data\BeholdTV\" под Windows XP и "C:\Потребители\*User*\AppData\Roaming\BeholdTV\" под Windows Vista, където *User* е име на потребител.

 

 • След преход към операционна система Windows Vista/Seven престават да се съхраняват настройките на тунера. След рестартиране на програмата Behold TV настройките се прехвърлят стойности по подразбиране

Чрез инструмента «Behold TV config» (вж. меню «Start», група «Behold TV») с административни права да се зададе отметка «Съхраняване на настройки отделно за всеки потребителски профил» и да се съхранят измененията.

В операционни системи Windows Vista/7 еднократно стартиране на приложения с административни права се осъществява чрез избор на ред «Стартиране от името на администратор» на контекстното меню ( десен клик) на иконката на приложението в Explorer на desktop или в менюто на бутон

 

 • В комплекта на тунера има диск с програма Win DVD Creator, но при инсталиране не се приема серийният номер ?

При въвеждане на серийния номер да се обърне внимание при набиране на букви «O», «I», «G», «S» и приличащите на тях цифри «0», «1», «6», «5».

Особено внимание да се обърне на символ «O». Цифра «0» в серийния номер е зачеркната. Ако символът не е зачертан - това е буква «O».

Да се има предвид, че на CD освен Win DVD Creator може да има записани и други продукти на Intervideo, например Win DVR. Серийният номер е само за програмата Win DVD Creator.

 

 • В програмата вместо руски (кирилица) букви се виждат "йероглифи"?

За правилно визуализиране на кирилица в Control Panel > «Регионални настройки»

трябва да бъде избрано Russian (Bulgarian) за формати на дати, време...

,

В секция «Advanced» («Допълнително») за не-Unicode приложения също трябва да бъде зададен «руски» («български») език.

 BG редакция: Допълнение - въпроси и дискусионни теми от официалния форум и други източници...:

[Aleqs: 02 апр 2012] Re: Win7 и руски шрифт / бел.ред. кирилизация на шрифтове - редактирано, със съкращения)

"При смяна на различни шрифтове няма ефект в OSD. Не помага преинсталиране на програмата. При промяна на системния не-Unicode език на Английски визуализирането е същото. При връщане на Руски няма промяна?"

 • Проблем:
  До даден момент всичко беше на руски. След това изглежда нещо е премахнато...
  В Control Panel всички настройки (б.р. – Regional and Language Options) са зададени за регион Русия.
 • Допълнение: може би проблемът е в липсата на файл <>\LCDFonts\Russian.fnt ?
  Софтуер: ОС Windows 7 версия Home.

Admin: вж. F.A.Q.: http://www.beholder.ru/support/faq.php?num=34#1 (б.р. – настоящият раздел в българската редакция)

 • Aleqs: Причината е друга. При смяна на различни шрифтове няма ефект в OSD. Не помага преинсталиране на програмата. При промяна на системния не-Unicode език на Английски визуализирането е същото. При връщане на Руски няма промяна. Не намирам взаимовръзка между не-Unicode език и такива "йероглифи"?
 • Aleqs: Проблемът е решен! Информацията би могла да бъде полезна и на други:

Ключ в регистъра
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper
параметър ARIAL беше тип
REG_SZ с код "dword:000000cc", а в действителност този параметър трябва да бъде тип
REG_DWORD с шестнайсетичен код 0x000000cc (десетичен 204).


Изглежда някой потребител е инсталирал нещо и това е променило параметъра. При това програмата-инсталатор (програмистът) е(са) действал(и) в някаква правилна насока, но не до край.

Явно са използвани търсачки, а на много места пише: ARIAL=dword:000000cc.

Admin Admin / 09 апр 2012: Благодарим за ценната информация! Действително периодично се случваха необясними проблеми при промяна на шрифтове, които не можеха да бъдат проследени и "излекувани".

 

 • След обновяване на Windows излиза съобщение: «WDM device "SAA7134 TV card" – is not Philips SAA713x card»

Бел. ред. "често задаван въпрос" от по-стари версии на F.A.Q. - вж. преинсталиране (или преход към нова версия) на ОС Win XP и неправилно инсталиран драйвер)

 

 • При работа на тунера системата „зависва”

Основна причина за такова поведение на системата са PCI-конфликти. Основни източници на такива конфликти са:

 1. Непълна или некоректна поддръжка на спецификации за шина на апаратната част на устройства или PCI-контролери.

  Като правило това се проявява в следното:

  a) Устройството и дънната платка са несъвместими едно с друго, възпроизвеждат работата на шината по различен начин.

  b) Устройство или контролер на шината работят нестабилно или не работят при някои настройки на шината.

  c) Системата работи нестабилно като цяло, доколкото няколко устройства изискват взаимно изключващи се настройки.

  Много често такива проблеми могат да бъдат отстранени с определени настройки на BIOS, но понякога са неотстраними. Към такива случаи се отнасят:

  некоректно програмиране на PCI-контролера в BIOS на дънната платка;

  некоректна инициализация на PCI-устройства от системата,

  неправилна настройка на собственото конфигурационно пространство от устройство.

  Същността на проблемите се състои в това, че инициализацията на PCI-устройства сама по себе си представлява сложна процедура, свързана с установяване на конфигурационното пространство на устройството и настройки на контролера на шината в съответствие с получените данни.

 2. Хардуерни (апаратни) проблеми, свързани с арбитраж на шината.

  Същността на проблемите се състои в това, че шината се използва съвместно от всички устройства, включени към нея.

  Ако възникне необходимост от обмен на данни със системата на две или повече устройства едновременно, то в процеса на арбитраж се определя кое от устройствата да получи достъп към шината и кое е длъжно да изчака. На този етап съществуват множество „подводни камъни” свързани с това, че едни от устройствата могат да чакат неопределено дълго, а за други времето е критичен фактор.

  Типичен случай на такъв проблем е несъвместимост (понякога неотстранима) с някои SATA, SCSI или RAID-контролери.

  Други възможни случаи са просто некоректна обработка на процедурата по арбитраж от едно от устройствата или от контролера на шината.

 3. Проблеми, свързани с разпределение на прекъсвания.

  Теоретично спецификациите на шина PCI позволяват да се използва едно прекъсване от няколко устройства.

  На практика това е свързано с някои сложности. Механизмът на прекъсвания в шина PCI е на две нива:

  - На първо ниво е задействана само шината (апаратна част).

  - На второто ниво (по пътя на пресмятане и програмиране на PCI-регистри от няколко устройства) се отделят едно или повече устройства, действително активиращи прекъсване. В такъв случай могат да се получат грешки в драйверите на всяко от двете устройства, разделящи едно прекъсване. В случай, че прекъсване не се споделя от няколко устройства, такива грешки не се проявяват. За съжаление, при такава ситуация не е достатъчно само драйверът на нужното устройство да е написан без грешки. Необходимо е да няма грешки в драйверите на всички устройства, разделящи прекъсване.

 4. Косвени проблеми, несвързани пряко със спецификациите на PCI.

  Първо в този ред от проблеми е взаимно влияние на устройства по линия на захранването.

  Същността на проблемите се състои в това, че

  - което и да е цифрово устройство (към които безусловно се отнасят PCI-устройствата) е активен източник на смущения по веригите за захранване и заземяване. Също така, самото устройство може да е чувствително към смущения при достигане на определено гранично ниво.

  - Друг проблем (също свързан със захранване) се състои в изменение на нивото на натоварване при работа на устройство, което води до спад или «плуване» на напрежението на такова или съседно устройство. Възможно е самата система да се окаже просто неспособна да обезпечи необходимото натоварване. Към този вид проблеми се отнасят също:

  изменение на способностите за натоварване на сигналните линии на шината;

  изменение на стръмността на фронтовете и временните диаграми на сигналите при включване на допълнителни устройства.

  Не бива да се подценява вероятността за възникване на която и да е ситуация. Всички   описани случаи се срещат в практиката. Описаното по-горе показва степента на сложност за диагностика и отстраняване на подобни конфликти.

  При възникване на конфликт могат да се дадат само най-общи препоръки, като:

  1) Да се премести устройството в друг слот;

  2) Да се направи опит да се разпределят прекъсвания за устройства в BIOS Setup.

  3) Да се направи опит за изменение на настройки в BIOS, касаещи шина PCI.

  4) Да се опита временно да се забранят или по възможност да се премахват поред (едно след друго) от системата устройства, за да се намерят конфликтни устройства.

  5) Да се осигури качествено захранване на системата.

  6) В настройките на програмата - секция «Видео» да се изменят параметрите на PCI DMA контролера.

  По отношение на фирмените тунери Behold ТV:

  Безусловно Beholder не прави опит да прехвърля отговорност върху други. Прави се всичко, за да бъдат предотвратени възможни конфликти. Въпреки това има ред фактори, които не зависят от това желание:

 5. Използваните в тунерите чипсети не са разработени и произведени от Beholder. Независимо от това, че Philips Semiconductor произвежда едни от най-стабилно работещите чипсети, хардуерни проблеми все още се срещат.

 6. При възникване на конфликти има ред обективни трудности за изясняване на причините и "виновника" за такива.

 

 • Чипсетът и други елементи по платката на тунера се нагряват силно

Това е напълно нормално:

Нормалният праг на топлинно възприятие за болка при повечето хора е 56° – достатъчно нисък. В съответствие с техническите спецификации е допустима работна температура на чипсета и стабилизаторите до 70~80°, която температура при пипане се възприема като гореща. Освен това топлоотдаването се обуславя от конструкцията на микросхемата на чипсета и по никакъв начин не зависи от самите разработчици на тунерите.

Стабилизаторът в близост до ВЧ-блока отделя точно такава топлинна мощност, както и всеки друга модел тунер на произволен производител със стабилизация на захранване на класически ВЧ-блок с помощта на линеен регулатор на напрежение. Такова топлоотдаване по никакъв начин не зависи от използваните компоненти. Разликата при тунери Behold TV се състои в това, че стабилизаторът на захранване на ВЧ-блока се намира не до слота, а в съседство с ВЧ-блока, което от друга страна увеличава устойчивост на захранването към смущения и подобрява неговата вентилация в корпуса. Недостатък при такова разположение е само това, че потребителите с по-голяма вероятност могат да докоснат по-горещи елементи на платката при отворен корпус на РС. Стабилизаторът на практика не нагрява разположени в съседство елементи. ВЧ-блокът е топъл не поради причината, че се нагрява от стабилизатора или другите елементи, а защото неговата собствена топлинна мощност е почти такава, както на стабилизатора на захранване.

 

 • Базата данни с телевизионни програми не е обновявана отдавна?

Cамостоятелна подготовка или разпространение на бази данни с ТВ-програми не е основна дейност или приоритет на Beholder (респ. beholder-europe.com). В програмата Behold TV се осъществява само поддръжка на бази с ТВ-програми във формат JTV, които могат ръчно или автоматично да се свалят от Интернет. Някои такива ресурси по различни причини могат да не работят или да не се обновяват редовно.

Достъпни препратки за допълнителни ресурси в мрежата, от които може да се сваля обновяване се намират в падащия списък «Настройка на URL» в опциите на приложението Behold TV Аgent. Допълнителни препратки могат да се добавят в модула и самостоятелно.

По default са заредени само URL-адвеси за Русия.

Български адреси не са нанесени, т.к. до момента на публикуване на материала при търсене в мрежата не са намерени подходящи и работещи такива. В сферата на добрите намерения е програми с ТВ-предавания, които са актуални за България или препратки към такива да се поддържат в сайтоа beholder-europe.com.

 

 • Често задаван въпрос: Може ли на един компютър да работят два или повече тунера едновременно

Възможно е. От версия 5.17 и следващите фирменият софтуер на Beholder поддържа eдин основeн и до 10 допълнителни профила. Съответно могат да се настроят за едновремена независима работа до 11 тунера Beholder. При използване на плъгин BPP_PIP ("Кадър в кадъра") освен основният тунер Behold TV могат да се използват съвместно и тунери от други производители.

От версия 5.3.2.0 драйверът поддържа неограничено количество тунери. Драйвери версии 5.0.5.0 - 5.2.1.0. поддържат до 8 тунера. По-стари версии драйвери поддържат до 4 тунера

Ако с тунер Behold TV се използва и тунер от друг производител, за тунера Beholder трябва да се използва драйвер версия 3.0 или по-нова и ПО версия 4.72 или следваща. При по-стари драйвери може да има конфликти с драйвери на други производители.

При инсталиране на няколко тунера настоятелно се препоръчва да се използва еднокомпонентен драйвер – версия 2.70 или следваща, доколкото страничен софтуер (дори на известни производители) далеч не винаги използва правилно системния еномератор за търсене на нужно устройство. С еднокомпонентен драйвер вероятността за коректна работа на страничен софтуер е много по-висока. Фирменият софтуер Behold TV винаги коректно намира фирмените тунери.

За информация:

Еднокомпонентен драйвер е такъв драйвер, при работа на който в системата се „вижда" само едно устройство.

При многокомпонентен драйвер се „виждат” две различни устройства:

 • Устройство за видеозапис и
 • ТВ тунер.

Инсталиране и настройка на два тунера:

Драйвер във всеки случай се инсталира отделно за всяко устройство.

За тунери Behold TV е необходимо да се инсталира един и същи драйвер. След това в софтуера Behold TV е необходимо да се избере единия тунер, а в алтернативния – друг такъв. Също така е важно коректно да се включат и настроят линии за   предаване на звук. Доколкото е невъзможно да се задейства една и съща линия на звуковата карта за включване на два тунера, такива или трябва да използват различни линии, или да се използва предаване на звук по шина PCI. Ако са задействани няколко различни линии на звуковата карта, е необходимо същите правилно да бъдат избрани в съответните софтуерни профили.

Трябва да се има предвид, че при едновременна работа на няколко тунера овърлейна повърхнина ще бъде достъпна само за една работеща програма.

Трябва да се помни, че Beholdеr не носи отговорност за работоспособност на тунери на други производители с плъгин BPP_PIP и за коректна работа на чужд софтуер в конфигурация с много тунери.

 

 • Windows не работи с тунера?

Windows Media Center в операционни системи Windows XP/Vista работи само с тунери с интегрира апаратен (хардуерен) MPEG2 енкодер. В производствената листа на тунери Beholder засега това са модели Behold TV M6, M63, M6 Extra, X7.

 

 • От буксата (щекера/куплунга) на телевизионната антена "удря" ток. При включване на антената прескачат искри?

По правило под напрежение се намира не буксата на телевизионна антена, а незаземен корпус на системния блок на компютъра, който поради конструктивни особености на захранващите блокове се намира под потенциал 110 V спрямо заземено екраниране на телевизионния кабел при колективни (кабелни) антени. Антенния вход на тунера, както и всички други съединителни интерфейси по корпуса на компютъра са галванически свързани с корпуса на системния блока, и при включване на антена към тунера се «заземява» системният блок и цялата апаратура, която е включена към него. При изправен захранващ блок максималният ток на утечка чрез такова «заземяване» не превишава 1мА, което освен неприятно усещане не представлява опасност нито за хората, нито за антенния вход на тунера. Едни от възможните последствия при такова заземяване могат да бъдат смущения (рус."наводки") и трептене на изображението на екрана.

При подобни ситуации между телевизионната антена и тунера трябва да се включва изолатор, с което да се осигури галванично разделяне по постоянен ток и значително да се намали токът на утечка по ниска честота.

Значително по-сериозни проблеми могат да възникнат, ако и телевизионната антена и системният блок са заземени, но заземяването е изпълнено в различни, несвързани помежду си точки, между които може да има значителна (рус. "наведённая") потенциална разлика. При това величината на тока на утечка чрез антенния вход и антенния кабел ще зависи от цял ред фактори, като:

 • начин на заземяване/зануляване;

 • влажност на въздуха;

 • количество и качество на включена апаратура;

 • време от денонощието и пр.

Голям ток на утечка може да доведе до пренагряване и разрушаване на антенния кабел и свързващата букса; смущения/повреди между екраните на компютърния монитор и включен паралелно към същата антена телевизор; сработване на автоматични защити и пр. Такива проблеми могат да бъдат преодоляни по описания по-горе начин - чрез включване на галваничен разделител (изолатор/заземяване).

Най-сериозен случай е неизправност на захранващия блок на компютър; друга техника, включена към антенния кабел или неправилно включване на клеми за заземяване в електрическа розетка, в резултат на което корпусът на системния блок може да се окаже под силово напрежение 220 V

По правило в такъв случай включване на телевизионна антена към тунера води до късо съединение в електрическата мрежа, обгаряне на антенния вход/букса и сработване на автоматични защити от претоварване на мрежата. В такива ситуации е необходима незабавна намеса на квалифициран електротехник.

 

 • При включване в режим «Телетекст» вместо шрифт се вижда „псевдографика

Бел. ред. "често задаван въпрос" от по-стари версии на F.A.Q. Забележка: в по-новите версии драйвери и ПО поддръжката на Windows 98~ME е прекратена след спирането на поддръжката на тези ОС от страна на Microsoft.

Това е грешка при регистрация на шрифтове в инсталатора DX8.

В папка ...\WSTRus се намира файл wst_w9x.reg (за Windows 98~ME) и wst_w2k.reg (за Windows 2000). Необходимо е

- да се стартира съответният файл, и

- да се рестартира Windows.

Некоректно изобразяване на страници с телетекст е възможно също поради това, че вграденият в Microsoft Direct X програмен декодер за телетекст е крайно чувствителен към качеството на приемания сигнал.

 

 • Често задаван въпрос: Кога ще излезе нов модел тунер?

Фирмено правило е бъдещи планове да не се разгласяват предварително. Това е принцип, зад който стоят достатъчно основания. Защо?...това е вътрешнофирмено решение и не подлежи на обсъждане. Въпреки разбирането, че това може да предизвиква определено недоволство и факта, че такъв род неизвестност може да пречи да се направи моментен индивидуален избор, позицията на Beholder по този въпрос остава неизменна.

 

 


» Към оригиналния Форум.[RU] »

 

Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията © Beholder © Beholder Europe «Общи условия»