Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Уважаеми посетители!

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти на Beholder - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите партньори се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»EPG / JTV справочник с програми на ефирни и кабелни телевизии
Често задавани въпроси (F.A.Q.): В режим на гледане


В следващите раздели е представена преведена на български език и допълнена с въпроси/отговори от официалния сайт актуализирана информация, публикувана първоначално в състава на оригиналния HELP-файл.

Съдържанието е достъпно също така за сваляне като of-line помощна информация тип .chm наръчник: download FAQ.chm [BG]

Основни тематични раздели:

В режим на гледане:

 

 • По границите на движещи се обекти има „гребеновидни” изкривявания

Телевизионно предаване има принципни особености - покадрово изображение с честота на кадри 25(24) Hz се разделя на два полукадъра - т.н. "полета". Едното поле съдържа четни редове от кадър, другото - нечетните. По-нататък тези полета се предават вече с честота 50 полета/сек. При гледане на такова предаване на "традиционен" телевизор няма проблеми, доколкото две четни полета се извеждат последователно едно след друго и при това четните редове от кадър попадат между нечетните редове на екрана.

При гледане на видеоматериали на компютър се изобразява целият екран, получен от обединяване на две полета. Ако се гледа предаване с материал, който е сниман на филмова лента, при гледане не възникват проблеми, доколкото за излъчване "нормален" кадър се разбива на полета, които след това се обединяват по обратния път от компютъра, при което в резултат се получава оригинален кадър. Ако обаче се гледа материал, който е сниман с ТВ- (видео-) камера, при същите от матрицата се сваля вече готов видеосигнал по полета, а не по кадри, с честота 50 полета/сек. По този начин, ако в кадър има движение, следващо поле фиксира момент от време, който изостава с 1/50 част от секундата от предишното. При "сглобяване" на две последователни полета в прогресивен кадър, четни редове ще се взимат от едното поле, а нечетни - от другото. Доколкото между тях има времеви интервал от 20 ms, при сглобяването ще се получи неравност по границите на движещи се обекти.

За да не възниква описаният ефект при гледане на материали, записани от ТВ- (видео-) камера, в настройките на секция «Видео» да се добави един от наличните филтри за деинтерлейсинг (премахване на "гребеновидни" ефекти).

Може да бъде използван и апаратен деинтерлейсинг на видеокартата, ако такава функция се поддържа от същата, разбира се.

 

 • При пускане на програмата има звук, но няма изображение, а черен прозорец

Възможни са няколко причини:

 1. Видеокартата (драйверът) не поддържа overlay в зададената разделителна способност и битност на десктопа.

  Да се направи опит да се зададе 16-битов Windows-десктоп.

  Ако и това не помага, да се опита с

  - промяна на режим за извеждане на изображениеОвърлейна/Първична повърхнина») в настройките на програмата, както и

  - да се променят размери на видеопоток.

  При избор на овърлейна повърхност под Windows XP да се опита с включване/изключване на режим Video Mixing Renderer(VMR).

 2. Има още една причина за «черен екран». При някои дънни платки в BIOS по подразбиране е зададена неправилна величина за PCI Bus Latency.

  Тази величина може да се промени в секция за настройки «информация За тунера»«Параметри на устройството»параметри на PCI DMA-контролер, с което да се постигне нормална работа на PCI видеодекодера за SAA713x.

  Препоръчителна величина за PCI Latency е 16 ~ 64.

 3. Освен посочените причини, в сървърните версии на операционните системи (Win2000 Server, Win2003 Server) по подразбиране напълно или частично се изключва апаратно ускорение на видеоадаптера с цел повишаване на стабилността (оптимизиране на производителността). Това също води до «черен екран» или до изкривяване на цветопредаване при работа в различни режими на видео изображение.

  От меню «Диагностика»~«Troubleshooting» в допълнителните настройки на видеокартата да се зададе апаратно ускорение на максимум.

  (доп.,v.5.15) Да се стартира инструмент dxdiag.exe ("Start">"Run...">dxdiag.exe); да се провери в настройки display да е включено пълно апаратно ускорение DirectDraw и Direct3D.

 

 

 • При гледане на ТВ на екрана се наблюдават редуващи се вертикални ленти

Такива ленти могат да се появят по две причини:

 1. Първата е некоректно зададен параметър PCI Latency Timer в BIOS. В този случай смущенията изглеждат като зелени или малинови вертикални ленти, запълващи 4/5 от екрана.

  Такива ленти се отстраняват напълно с подбор на PCI Latency Timer непосредствено в настройки (изм.,v.5.15) «За тунера» (v.~5.10~«Видео») на Behold TV.

 2. Втората е при смущения от радио блока на тунера, възникващи при работа на PCI-шината при предаване на пакети данни. Смущението се формира непосредствено на входа на ВЧ-блока и не зависи нито от качеството на захранващия блок, нито от настройките в BIOS. Смущения при работа на PCI-шината са видими в нискочестотния TV диапазон (49 ~ 200 МHz) при отслабване на сигнал спрямо нормалното ниво с 15 ~ 20 dB.

  При обикновените телевизори такива ленти няма, защото просто няма шина PCI като източник на смущения.

  Единственият правилен и надежден начин за борба с такива явления е привеждане нивото на телевизионния сигнал към нормалното. За целта е необходимо:

  1) Всички кабелни съединения да са качествени, добре свързани и съгласувани;

  2) Да се минимизира количеството разклонители (сплитери). Всеки сплитер разделя мощността на сигнала между всички включени към него устройства. Да се използват само качествени делители;

  3) Да се използва качествен коаксиален телевизионен кабел – трябва да има вълново съпротивление 75 Ω и да не е твърде тънък. Кабелът трябва да е с добро екраниране, в идеалния случай – двойно (мрежеста оплетка и фолио). Да не се съединяват парчета кабели – при всяка връзка се получават загуби и отражения на сигнала. Да се минимизира броят на съединения/разклонения (преходници);

  4) (доп.,v.5.15) Да се използват метални екранирани куплунги (съединители). Не се препоръчва да се използват пластмасови такива.

  5) (доп.,v.5.15) Да се постави преходен феритен филтър непосредствено до антенния вход. Тези филтри потискат основния синфазен компонент на смущения (на практика не много силно и предимно в ниския честотен диапазон).

  6) Да се използва усилвател на сигнал. Усилвателят не трябва да бъде близо до компютъра или до други електронни устройства.

  По-точно определяне на причините за възникване на такива ленти може да се направи, като се подаде сигнал към нискочестотен видеовход от външен източник (напр. видеокасетофон).

  Ако лентите не изчезнат, причината е в неправилна стойност на PCI Latency Timer.

  При изчезване на лентите проблемът е в ниско ниво на ТВ-сигнал.

 

 • При включване на режим за удвояване честотата на кадри, както и при припокриване на видео прозореца с други приложения, програмата   зависва и забавя

Вероятно е включен режим Clone и извеждане в overlay в настройките на видеоадаптера. Такъв проблем предизвикват някои драйвери за nVidia.

Да се изключи режим Clone или да се инсталира друг драйвер за видеоадаптер nVidia.

 

 • Периодично (при диалог с HDD) възникват смущения на екрана във вид на множество тънки бели хоризонтални черти, линии или "изпаднали" редове

Такива смущения се появяват при използване на някои SATA- и RAID- контролери и за съжаление понякога са неотстраними.

Този проблем се обуславя от това, че SATA-контролерът предава данни по шината на големи пакети, като не оставя време за работа на други PCI-устройства. Това предизвиква препълване на FIFO-буфера на чипсет SAA713x, което води до пропускане на данни, записвани в буфера на видеокадъра.

Количеството смущения може да се намали или отстрани напълно:

като се зададе в настройки (изм.,v.5.15) «За тунера» ( v.~5.10~«Видео») на тунера параметър «DMA burst length»(=64 или 32 Dwords)

или като се подбере друга стойност за PCI latency timer.

Да се направи опит да се променят настройките, касаещи шина PCI, SATA и RAID-контролерите в системния BIOS или в BIOS-контролера.

Също така да се провери тунерът и SATA (RAID) контролерите да не споделят едно прекъсване.

(доп.,v.5.15) Аналогични по вид смущения също така понякога възникват при включване на енергоспестяващи режими при съвременните процесори (Cool'n'Quiet, C1E, Intel SpeedStop), при което с цел понижаване на енергопотребление и топлоотдаване процесорът и системата се привеждат в състояние, при което потоковото предаване на данни по шина PCI не може да се изпълнява нормално. Тези режими могат да бъдат изключени в BIOS.

 

 • По границите на телевизионно изображение се вижда „шум” във вид на тънки ленти

Телевизионната техника се базира на факта, че при гледане на "традиционен" телевизор около 10% от изображението се изрязва от настройките на самите апарати (намира се извън пределите на видимата област на кадъра). Поради това в първите и последни редове на изображението често се кодира допълнителна служебна информация, която изглежда като електронен „шум”.

В телевизионен стандарт Betacam за маркери се използват първи ред и два първи пиксела от останалите редове – левият край на изображението.

Съществуват и ред други промишлени стандарти, които така или иначе използват краят на изображение за кодиране на маркери.

С помощта на бутони «+» и «-» на допълнителната клавиатура да се мащабира изображението така, че да бъдат скрити тези краища, или

Да се използва плъгин за видеообработка «Заливка бордюров»~«Запълване на рамка».

 

 • Изображението „придърпва”, което осезаемо се забелязва например при преместване на текст в „бягащ ред”

ТВ-изображение на монитор се опреснява с честота 25 кадъра/сек. или (при включено програмно удвояване честотата на кадри) 50 кадъра/сек. Екранът на монитор се опреснява с такава честота, каквато е зададена за desktop и се поддържа от видеокартата и монитора.

Когато честотата на обновяване на монитора не съвпада с честотата на телевизионните кадри възниква т.н. „биене”, което изглежда като „придърпване” при бягащ ред.

Теоретично „биене” възниква при всякаква честота на обновяване на монитора, но при 75 Hz честотата на биене е достатъчно висока, което снижава субективното възприемане като „придърпване”. Също така, при изключено удвояване на честота на кадри, 25 Hz са забележими с просто око.

При телевизорите това не се вижда, т.к. изображението се извежда реално с честота 50 полета в секунда.

 

 • Често задаван въпрос: Може ли тунерът да извежда изображение с по-висока разделителна способност, например 1024х768 или 1280х1024

В случая не трябва да се бъркат някои основни понятия и да се знае, че качеството на телевизионното изображение съответства на максимална разделителна способност:

 • 720х576 (в система PAL/SECAM) или

 • 640х480 (NTSC).

  Именно с такива разделителни способности работят практически всички известни модели ТВ тунери.

  Цифровизиране на изображение от страна на тунера с голяма разделителна способност по вертикал е невъзможно поради ограничението, наложено от количеството физически редове в телевизионния кадър (576 - PAL/SECAM, 480-NTSC).

  Използване на голяма разделителна способност при цифровизиране по хоризонтал е нерационално, т.к. това не води до повишаване качеството на изображение.

  На екран изображение може да бъде с произволни размери, но то се мащабира в такива размери (вкл. до пълен екран) от апаратния ускорител на графичната карта.

 

 • При регулиране на силата на звук нивото не се променя; не работи и функцията за изключване на звук (Mute), въпреки че индикаторите за изменение на сила и «Mute» се изобразяват на панела за управление

Да се провери дали тунерът е включен към аудио картата в съответствие с инструкцията:

вътрешния или външен аудио изход на тунера трябва да са включени съответно към вътрешния или външен вход на аудио картата.

Директно включване на акустична система към аудио изхода на тунера е неправилно.

(доп.,v.5.15) Да се провери дали тунерът е включен само с един аудиокабел. Едновременно включване на вътрешен и външен аудиокабел е неправилно.

Да се провери дали в настройки «Аудио» на тунера за миксер и линия за управление на звук са избрани съответната аудио карта и канал на същата, към който е включен вътрешния или външен аудио изход на тунера.

 

 • (доп.,v.5.15) При гледане от S-Video вход изображението е черно-бяло

Не бива да се включва композитен (RCA) изход на външно устройство към S-Video вход на тунера. Такова включване предполага наличие на специален преходник. Обикновени преходници могат да смесват цветовия компонент във видеосигнала, но не и да го отделят, поради което такива не са пригодни за подобно включване. Сложните преходници би трябвало да разделят сигналите, но от това качеството на сигнала няма да се подобри.

Композитен изход на външно устройство трябва да се включва само към композитен вход на тунера.

 

 • (доп.,v.5.15) При включване на външна видеоапаратура към тунера има изображение, но няма звук

Нискочестотните видеовходове на тунера, които се използват за включване на външна апаратура са предназначени изключително за предаване на изображение. За включване на звук към тунера се използва отделен стерео аудиовход, който в зависимост от модела е изпълнен като два куплунга RCA на А/V кабела-преходник или един 3,5 мм. мини-жак куплунг със син цвят, разположен на задната планка на тунера. Монофонична апаратура се включва към левия или десния аудиовход на тунера.

За да се чува звук и в двата канала, в секция за настройки «НЧ входове» да се подбере съответен ("Line mono L" или "Line mono R") режим за аудиовход.

 

 • (доп.,v.5.15) При извеждане на звук със средствата на DirectSound звукът изостава или изпреварва видеоизображението; чува се периодично прищракване и "заекване"

Драйверът на аудиокартата не поддържа плавно регулиране на скорост за възпроизвеждане на звук. При извеждане на звук със средствата на DirectSound, звукът се цифровизира от аналогово-цифровия преобразувател (АЦП) на тунера; по шина РСІ, РСІ-е, РСМСІА или USB се предава в системната памет на компютъра и вече оттам цифровизираният поток се възпроизвежда от ЦАП-а на звуковата карта. По причина на винаги съществуващи технологични разлики в характеристиките на ЦАП и АЦП, без плавна донастройка на скорост за възпроизвеждане, звукът ще изпреварва или изостава от видеото по време, което на свой ред може да доведе до различен род непредсказуеми явления. "Прищракване и "припукване" при гледане се чуват в моменти на принудителна синхронизация на аудио- и видео- потоци, когато времето на тяхната разсинхронизация превишава определен праг.

Да се направи опит да се обнови драйвера на звуковата карта. Ако не може да се подбере нормално работещ аудиодрайвер, при гледане да се използва метод за извеждане на звук чрез аналогов аудио изход на тунера. За целта тунерът трябва да бъде включен с аудиокабел към съответния аудиовход на звуковата карта. При използване на аудиокабел не се извършва никакво цифровизиране на звук и той в реално време, като не се използват каквито и да са програмни механизми се предава от тунера към вход на звуковата карта и впоследствие на съответен аудио изход. Каквото и да е закъснение и разсинхронизация на звука и видео при това са изключени.

 

 • При гледане на ТВ-програми звукът периодично (на всеки половин~един час) се губи

Ако работят едновременно и други приложения във фонов режим, да се направи опит да се изключват едно по едно.

Програми като Microsoft NetMeeting, Messenger, Norton Antivirus, както и някои други работещи във фонов режим могат да блокират каналите на звуковата карта.

 

 • При преход към ОС Vista / не може да се настрои звук. Тунерът е включен към аудиокартата с кабел. Липсва звук. Списъците за избор на линия за управление на звук и активна линия за запис в Behold TV са празни или недостъпни

Драйверите към най-популярните интегрирани аудиокарти, включени в дистрибутивите на операционни системи Windows Vista / и база данни WHQL не предоставят пълна информация за конфигурациите на аудиоустройства и не позволяват да се работи с входове/изходи на звуковите карти. За нормална работа на аудиокартата е необходимо да се свали и инсталира драйвер непосредствено от сайта на производителя на чипсета на звуковата карта, примерно http://www.realtek.com.tw. Марката на аудио-чипсетите и техните производители би трябвало да се намират в описанията към дънната (аудио) платка.

 

 • Премахване на видео, зададено за показване на desktop

Клик с десен бутон на мишката върху иконката BeholdTV в tray > избира се меню "Възстановяване на видео".

 

 BG редакция: Допълнение - въпроси и дискусионни теми от официалния форум и други източници...

Важна тема:


» Към оригиналния Форум.[RUS] »

 

Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията © Beholder © Beholder Europe «Общи условия»