Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Уважаеми партьори!

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти на Beholder - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите партньори ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»EPG програма на телевизиите
Класация «Избор на читателителите» 2004~2012

Няколко встъпителни думи от името на българската редакция, или перифразирано - "Що е то iXBT.com... и има ли почва у нас?"

 

Някои свързват 2012 г. с края на света:) За нас годината се свързва с ново начало - предстои официалното представяне на logo в България. Дали у нас ще има повторение на ситуацията на един многомилионен пазар от 2004г.? Хронологични данни за тази ситуация се съдържат именно в архивите и актуалната информации на сайта iXBT.com.

 

Какво представлява класацията iXBT.com ?


По традиция краят на всяка една календарна година е време за равносметки, анализи и бъдещи планове въз основа на постигнатото и поставените амбиции. Ако това е напълно нормално да се прави в личен план, то за производители, вносители, търговци и в крайна сметка – за потребителите това е повече от задължително. Представа за това дават цитираните по-долу статистически данни и тенденции, макар и представени за един специализиран пазарен сегмент.

В България за неспециалисти класацията «iXBT Brand – Избор на читателите» едва ли се свързва с нещо особено, познато и очаквано.

От страна на нашия специализиран сайт обаче нещата изглеждат по-различно:

  • От по-тясна гледна точка, хронологията на резултатите е показателна както за "израстването" на една на една напълно непозната през 2004 г. марка до лидерски позиции, така и за съответните постигнати резултати според мнението на н.в. Клиента, независимо от фирмените маркетингови проучвания за състоянието и тенденциите на пазара. В крайна сметка резултатите от всякакви търговско-рекламни и други стратегии се оценяват именно от крайните потребители, които гласуват доверие на марки, които предлагат изделия с търсени функционални възможности и високо качество, при това лесни за боравене и от неспециалисти, с реална техническа поддръжка и действена помощ без нужда от преводач - на роден език.
  • Погледнато по-широко, класацията iXBT.com е една от най-популярните за един многомилионен пазар, несравним по мащаби с българския. Доказателство за това е както огромният интерес и посещаемост на сайта, така и безспорния факт, че все повече производители, вносители и търговци използват за представяне и реклама на достойните продукти съответните получени накради от класацията. Що се касае за продуктите на Beholder - доколкото същите тепърва навлизат на нашия пазар и още не са обект на национални класации, това за момента е единственият източник на достоверна информация.

Организаторите на класацията непрекъснато полагат усилия за повишаване на достоверността и представителността на информацията, както и за подобряване на защитните механизми срещу недобронамерени действия, които се прилагат спрямо някои заинтересовани брендове. В подкрепа на това при хронологичното представяне по-долу сме оставили анонси за особеностите през всеки един изминал период.

И така: logo през призмата на класацията «iXBT Brand – Избор на читателите» 2004~2012 г.

 

«iXBT Brand» '2012: "...поради факта, че на практика на пазара за ТВ-тунери... почти нищо не се променя вече много години, през 2012 г. категорията «Производител на ТВ-тунери» няма да се включва в допитването..."

Последно "лирическо отклонение": Преди да бъдат представени последните актуални резултати, за да бъде добита първоначална представа за Beholder за кратко ще си позволим да използваме виртуална "машина на времето". По-нататък статистическите данни следват естествения хронологичен ред.

 

2004 г.: НАЧАЛОТО

 

Годината е знаменателна за Beholder (и за конкуренцията?) – компанията излиза за пръв път на пазара със свои собствени ТВ тунери. Както се вижда от статистическите данни, към този момент конкуренцията е доста пъстра и борба за надмощие се води от десетки марки, някои от които са с дългогодишен опит в това направление и не без основание претендират за лидерство. Въпреки това още първите модели ТВ тунери Behold TV от 4-та серия успяват "да изстрелят" бренда в Топ 10 - от небитието до седма позиция, като изпреварват знакови марки, сред които са "силните на времето" - Kworld, Compro, Pinnacle, Hauppauge, Manli, ASUS... И за тогавашните лидери, и за всички останали "играчи" и претенденти това би трябвало да бъде "сигнална лампа". Кой как се съобразява с този факт във времето ще проличи през следващите години...


Връщаме времето към неговия нормален ход:

 

Номинации за 2011 г. в категория  «Производител на ТВ-Тунери»

 

«iXBT Brand 2011 — класация в категория «Производител на ТВ-Тунери»

 

logo

 

"...Тази стабилна през дълги години номинация претърпя изменения. Въпреки това изглежда, че отново се установява равновесна точка:

 

logo AverMedia запазва своето лидерство като най-застъпена марка на пазара за ТВ тунери.

 

От второто място не отстъпва и производителят Beholder, известен на пазара с висококачествени ТВ тунери с марката BeholdTV.

 

"Бронзовият медалист" от предишни години - Pinnacle напусна лидерската тройка още през 2010 г. и продължава да губи гласове. Във връзка с това, че в асортимента на компаниията останаха само специализирани capture-устройства (Pinnacle продаде своя бизнес в производството на ТВ-тунери на компанията Hauppauge Digital), които едва ли могат да се считат за класически ТВ-тунери, 2011 година остава последна за марката в тази номинация.

Компанията ASUS, която за пръв път се оказа на третото стъпало в тази номинация през миналогодишното гласуване през 2011 г. дори добави 3% гласове, които видимо "отмъкна" от AverMedia."

 

Източник: «iXBT Brand 2011 – Избор на читателите» - «Окончателни резултати»

 

AverMedia    2175 (40.8%)
Behold    1033 (19.4%)
ASUS    638 (12.0%)
Pinnacle    480 ( 9.0%)
GOTVIEW    195 ( 3.7%)
MSI    130 ( 2.4%)
Acorp    111 ( 2.1%)
Compro    91 ( 1.7%)
FlyTV    82 ( 1.5%)
Leadtek    80 ( 1.5%)
Transcend    70 ( 1.3%)
Genius    63 ( 1.2%)
RoverMedia    59 ( 1.1%)
Kworld    58 ( 1.1%)
PixelView (Prolink)    34 ( 0.6%)
Hauppauge    25 ( 0.5%)
ECS    12 ( 0.2%)

 

 

Графика: Динамика на класацията «iXBT Brand – Избор на читателите» в категория  «Производител на ТВ-Тунери» за периода 2004~2011 г. Според правилата на сайта борба за награди в класацията iXBT Brand се води от марки, които са прескочили 5%-ова бариера по рейтинг. В първата диаграма за по-прегледно очертаване на резултати и тенденции като изходни величини са включени данни за марки, които са прескочили 10%-ова бариера по рейтинг при гласуването за 2011 г., а във втората - всички лидери, които са заемали челни позиции в класацията от 2004 г. до момента:

 

Graphics 31-12-2011

 

За по-пълна обективност спрямо останалите производители в бранша, по-долу се проследява пълната хронология на класацията от 2004 до 2011 г. :

 

«iXBT Brand 2010 — класация в категория «Производител на ТВ-Тунери»

 

"...За първи път от много години в тази най-стабилна номинация от нашия вот настъпиха промени:

logo AverMedia, като отдавна позната марка на пазара за ТВ тунери съхранява своето лидерство.

От второто място не отстъпва и производителят Beholder, известен на пазара с висококачествени ТВ тунери с марката BeholdTV.

"Бронзовият медалист" от предишни години - Pinnacle обаче напусна лидерската тройка, което не е учудващо. Компанията продаде своя бизнес в производството на ТВ-тунери на Hauppauge Digital. Предвид това, че марката Hauppauge не е толкова популярна в Русия, потребителите обърнаха своето внимание към по-развити "играчи" на пазара - компанията ASUS, чиито тунери по-рано бяха няколко модела, но през 2010 г. това направление беше засилено и читателите забелязаха това, с което частта на марката в нашето гласуване се увеличи двойно в сравнение с резултатите през 2009 г. "

 

Резултати от гласуването «iXBT Brand 2010 - Избор на читателите»

AverMedia    2853 (37.4%)
Behold    1555 (20.4%)
ASUS    1166 (15.3%)
Pinnacle    568 ( 7.4%)
GOTVIEW    233 ( 3.1%)
MSI    155 ( 2.0%)
FlyTV    152 ( 2.0%)
Compro    141 ( 1.8%)
Acorp    140 ( 1.8%)
Leadtek    129 ( 1.7%)
Genius    105 ( 1.4%)
Kworld    99 ( 1.3%)
Transcend    78 ( 1.0%)
RoverMedia    78 ( 1.0%)
PixelView (Prolink)    58 ( 0.8%)
ECS    36 ( 0.5%)
Hauppauge    33 ( 0.4%)
Prime    24 ( 0.3%)
Eline    22 ( 0.3%)

 

«iXBT Brand 2009 – избор на читателите»

За съжаление всеки път се налага да се отбелязва, че въпреки непрекъснатото напомняне, молби и  увещания все пак се намират «умници», които желаят да придвижат определена марка към по-водещи позиции. През 2009 година особена активност проявиха отделни участници от Украйна. Дори при инсталираната допълнителна защита срещу т.н. «накликване», такива некоректни представители на нашата аудитория се опитват изкуствено да повдигнат резултатите на отделни сегменти. Както и досега обаче това води само до едно - увеличаване на времето за анализ и обработка на резултатите.

Номинации в категория  «Производител на ТВ-Тунери» - 2009 г.

Тази класация се очертава като най-стабилната номинация при гласуването.

logo Като най-застъпена марка на руския пазар на ТВ-тунери, AverMedia слабо се закрепи за пръв път от четири предходни години, което позволява да се съхрани лидерството.

Beholder, които продават качествени ТВ-тунери под марката BeholdTV, със своите стабилни 19% засега още не могат да претендират за първото място.

logo При Pinnacle ситуацията слабо се подобрява, въпреки че по наши наблюдения за това няма реални предпоставки - на пазара на ТВ-тунери марката не се отличава с особена активност.

Останалите представени марки са разположени почти в същия ред, както и преди една година: слабо повишение при ASUS, следван от GOTVIEW и двоен спад при Compro.

 

Резултати от гласуването «iXBT Brand 2009 - Избор на читателите»

AverMedia    3269 (41.7%)
Behold    1549 (19.8%)
Pinnacle    884 (11.3%)
ASUS    584 ( 7.5%)
GOTVIEW    298 ( 3.8%)
Compro    223 ( 2.8%)
FlyTV    141 ( 1.8%)
Acorp    134 ( 1.7%)
Leadtek    119 ( 1.5%)
MSI    112 ( 1.4%)
Genius    109 ( 1.4%)
Kworld    104 ( 1.3%)
RoverMedia    85 ( 1.1%)
PixelView (Prolink)    71 ( 0.9%)
Transcend    52 ( 0.7%)
Hauppauge    41 ( 0.5%)
ECS    25 ( 0.3%)
Prime    16 ( 0.2%)
Eline    16 ( 0.2%)

 

«iXBT Brand 2008 - избор на читателите»

Продължава практиката от предишната година - файлът с резултативни данни почти не се проследява по време на гласуването, а по-голямата  част от работата се възлага на филтри, проверки, правила и определени «черни списъци» (black-list). Активността на потребители, които желаят да «помогнат» на определена компания се увеличава с всяка изминала година. Такива хора прилагат  различни прийоми, с което се опитват по всякакъв начин да постигнат изкривяване на реалните резултати. Затова и тази година за пореден път се наложи няколко дни  детайлно проучване на лог-файла с резултати, който съдържа хиляди отговори и да се пресее «навъртане на брояча ». За отбелязване е, че през тази година особена активност в това направление по различни начини се проявява вече непосредствено от Китай или Тайван с цел собствени или представяни от тях на пазара марки на такива «активисти» да заемат по-предни позиции. Напомняме, че подобни „хитрини” от страна на част от нашите читатели не водят до нищо друго, освен до увеличаване на времето за обработка на финалните данни.

Трябва да се отбележи и положителна тенденция към промяна на отношението при допитването от страна на читателите. В полето за «свободно въвеждане» потребителите все по-рядко въвеждат наименования на мини-компании или «местни» брандове. Разбира се, все още има посетители- ”експерти” на iXBT.com (ако разбира се не са влезли в сайта случайно), които смятат, че например компанията Matrox силно е повлияла на индустрията през годината, или EPoX (която вече  не съществува) е постигнала определени височини на пазара на дънни платки. Някои от отговорилите си спомниха за бренда Soltek... тук няма да бъдат изброявани всички куриози.

Номинации в категория  «Производител на ТВ-Тунери» - 2008 г.

logo През 2008 г. AverMedia остава най-развитата марка на руския пазар на ТВ-тунери, но само благодарение на заслугите от предходните години, които едва ли ще са достатъчни за да се съхранят водещи позиции. От 2005-а година брандът се намира в състояние на «стабилно пропадане». AverMedia получиха при нашето допитване 38,4% от гласовете на активните читатели на iXBT.com, но това вече далеч не са 65,1%, които марката имаше през 2004 година?

Beholder, които продават качествени ТВ-тунери под марката BeholdTV, със своите стабилни 19% засега още не могат да претендират за първото място.

logo При Pinnacle ситуацията е подобна, но в друго измерение: гласуването през 2008 г.  извади от подкрепата още 100 гласа или от порядъка на 1%. В сравнение с 2005 г. при допитването на «iXBT Brand» брандът «отслабва» с 3%.

 

Резултати от гласуването «iXBT Brand 2008 - Избор на читателите»

AverMedia    4556 (38.4%)
Behold    2348 (19.8%)
Pinnacle    980 ( 8.3%)
ASUS    771 ( 6.5%)
GOTVIEW    736 ( 6.2%)
Compro    718 ( 6.1%)
Acorp    282 ( 2.4%)
FlyTV    220 ( 1.9%)
RoverMedia    174 ( 1.5%)
Leadtek    159 ( 1.3%)
Transcend    156 ( 1.3%)
MSI    154 ( 1.3%)
Genius    131 ( 1.1%)
Kworld    118 ( 1.0%)
PixelView (Prolink)    94 ( 0.8%)
Prime    84 ( 0.7%)
Hauppauge    69 ( 0.6%)
Eline    43 ( 0.4%)
ECS    42 ( 0.4%)
Greenwood    23 ( 0.2%)

 

«iXBT Brand 2007 - избор на читателите»

Седмото гласуване за титлата «iXBT Brand» беше един вид експериментално. Log-файлът с резултативни данни почти не се проследяваше по време на гласуването, а по-голямата част от работата се възлага на филтри, проверки, правила и определени «черни списъци» (black-list). Въпреки наличието на  автоматизирани процеси за проследяване, все пак се наложи детайлно изследване на лог-файла с резултати и пресяване на «навъртане». И през изминалата година редица компании положиха немалко усилия, за да изтласкат собствени марки или други представяни от тях такива към по-високи места в класацията. Подобни „хитрини” от страна и на част от нашите читатели не водят до нищо друго, освен до увеличаване на времето за обработка на финалните данни.
Нито едно гласуване, дори в мащабите на една страна не протича без опити за манипулиране. При това, колкото е по-важно едно гласуване, толкова повече се разгарят определени страсти, обсъждания, обвинения... Повишеното внимание към «iXBT Brand» свидетелства за това, че за седем години допитването придоби особено значение за индустрията - резултатите от изследванията се използват в презентации, наградните знаци се нанасят върху опаковките на продуктите, много от компаниите коригират маркетинговите си стратегии на базата на  анализ на резултатите а производители, които още не са представени на пазара формират мнение за пазарната ситуация въз основа на резултатите от допитването.
Всяка година отбелязваме, че освен различни филтри, проверки и други бариери против «навъртане» се осъществява и доста прецизна детайлна обработка на лог-файла с резултати, но въпреки това отново се намират значителен брой хора, които се опитват по всякакъв начин да  изведат «своята» компания на лидерски позиции.

Някои читатели отново не съвсем коректно възприемат допитването. Нашето изследване не е насочено към проучване на популярността на едни или други компоненти от компютрите на посетителите на сайта iXBT.com. Гласовете на отговорилите следва да определят кой бренд е заслужил в края на годината правото да носи гордото звание «iXBT Brand», коя от компаниите е  повлияла за развитието на индустрията, с което се превръща в локомотив за развитието на нови технологии.

Номинации в категория  «Производител на ТВ-Тунери» - 2007 г.

logo AverMedia, като най-застъпена на руския пазар на ТВ-тунери марка традиционно привлича вниманието. Моделите са адаптирани към специфичните условия, съответно на качеството на сигнала и мрежите на покритие. Продуктите имат русифицирано меню и инструкции на руски език. Това се забеляза от над 5000 потребители, които са дали своя глас за този бренд, но всички тези положителни моменти не са достатъчни, за да се почива безгрижно на лаврите от предишни времена... Първият тревожен сигнал за AverMеdia прозвуча още през 2005 г., когато компанията загуби 15% от активната аудитория, през 2006 г. популярността на марката спадна с още 2,6%, а 2007 г. „отнесе” още 5% от гласовете. Компанията все още заема първо място в нашето допитване с 42,5% гласа, но представителите и би трябвало да се замислят над тези факти, ако не желаят да изгубят своето конкурентно предимство.

Beholder е на пазара с качествени ТВ-тунери под марката BeholdTV. Към активите на BeholdTV се отнасят удобно програмно осигуряване, оригинална система от плъгини,  добро качество на изображение и звук с възможности за допълнителна обработка, оперативна поддръжка от страна на производителя. Увереният ръст до 19,9% от 2,4% през 2004 г. е отличен резултат, достоен за сребърен медал.

logo Pinnacle, макар и да се опитва да работи на пазара на TV-тунери прави това на „остатъчен” принцип. Губейки година след година по процент от гласовете, компанията може да напусне лидерската тройка през следващата година, като отстъпи място на по-ориентирани играчи в този сегмент.

 

Резултати от гласуването «iXBT Brand 2007 - Избор на читателите»

AverMedia    5045 (42.5%)
Behold    2361 (19.9%)
Pinnacle    1080 ( 9.1%)
ASUS    725 ( 6.1%)
GOTVIEW    685 ( 5.8%)
Leadtek    329 ( 2.8%)
Compro    293 ( 2.5%)
FlyTV    231 ( 1.9%)
MSI    205 ( 1.7%)
Kworld    190 ( 1.6%)
RoverMedia    158 ( 1.3%)
Hauppauge    150 ( 1.3%)
PixelView (Prolink)    124 ( 1.0%)
Transcend    109 ( 0.9%)
Greenwood    87 ( 0.7%)
Prime    37 ( 0.3%)
ECS    27 ( 0.2%)
Eline    21 ( 0.2%)
Genius    2 ( 0.0%)
TakeMS    1 ( 0.0%)
Acorp    1 ( 0.0%)

 

«iXBT Brand 2006 - избор на читателите»

Радващ е фактът, че за шест години допитването придоби значителна тежест за индустрията: резултатите от мероприятието се използват в доклади, производители, които още не са представени на пазара формират мнение за пазарната ситуация въз основа на резултатите от допитването. Широката популярност обаче предизвиква не само положителни моменти, но за съжаление и отрицателни.
Многократно е изтъквано, че освен различни филтри, проверки и други бариери  против «навъртане» се осъществява и сериозна безскрупулна обработка на лог-файла с резултати, но все пак през всяка година се намират значително количество от хора, които се опитват с всякакви истини и неистини да изведат «своя» компания на лидерски позиции. Нова отново не води до нищо друго, освен до увеличаване на времето за обработка на финалните данни.
Отново някои читатели не съвсем коректно възприемат допитването. Нашето изследване не е насочено към проучване на популярността на едни или други компоненти от компютрите на посетителите на сайта iXBT.com. Гласовете на отговорилите следва да определят кой бренд е заслужил в края на годината правото да носи гордото звание «iXBT Brand», коя от компаниите е  повлияла за развитието на индустрията, с което се превръща в локомотив за развитието на нови технологии.

Номинации в категория  «Производител на ТВ-Тунери» - 2006 г.

logo AverMedia като най-развита марка на руския пазар на ТВ-тунери марка традиционно се отнася с вниманието към пазара. Моделите са адаптирани към специфичните условия, съответно на качеството на сигнала и мрежите на покритие. Продуктите имат русифицирано меню и инструкции на руски език. Това се забеляза от над 5500 потребители, които са дали своя глас за този бренд, но всички тези положителни моменти не са достатъчни, за да се почива безгрижно на лаврите от предишни времена... Първият тревожен сигнал за AverMеdia прозвуча още през миналата година, когато компанията загуби 15% от активната аудитория, през тази година популярността на марката спадна с още 2,6%. Като резултат този бренд спадна под  психологически важната бариера от 50%. Това най вероятно е свързано на първо място с факта, че пазарът на  ТВ-тунери се развива динамично и други производители също се опитват да откъснат от него свое парче, като се стараят да водят по-агресивна ценова и маркетингова политика.

Beholder значително засили своите позиции и успя да изтласка  Pinnacle от второто място. Според резултатите от анкетата през 2006-а г. 19,2% от аудиторията на iXBT.com предпочитат именно тази марка на пазара на ТВ-тунери.

logo Pinnacle са по-известни като марка, които произвеждат доста скъпи системи за видео монтаж, но компанията се опитва също така активно да работи на пазара на ТВ-тунери. През тази година ръстът от миналата година престана и от 11,3% Pinnacle отстъпи до 10,4%, с което заема почетното «бронзово» място.

 

Резултати от гласуването «iXBT Brand 2006 - Избор на читателите»

AverMedia    5627 (47.4%)
Behold    2287 (19.2%)
Pinnacle    1241 (10.4%)
GOTVIEW    622 ( 5.2%)
Compro    440 ( 3.7%)
MSI    376 ( 3.2%)
FlyTV    306 ( 2.6%)
Leadtek    271 ( 2.3%)
PixelView (Prolink)    160 ( 1.3%)
RoverMedia    146 ( 1.2%)
Kworld    98 ( 0.8%)
Transcend    93 ( 0.8%)
Hauppauge    69 ( 0.6%)
Greenwood    60 ( 0.5%)
ECS    33 ( 0.3%)
Prime    19 ( 0.2%)
Eline    19 ( 0.2%)
ASUS    6 ( 0.1%)
Genius    3 ( 0.0%)
TwinHan    2 ( 0.0%)
YUAN    1 ( 0.0%)
ViewSonic    1 ( 0.0%)
Miglia    1 ( 0.0%)
Manli    1 ( 0.0%)

 

«iXBT Brand 2005 - избор на читателите»

...Важно е да се отбележи, че за да бъде сменен лидер, който има значителен процентен запас е необходимо да измине определено време и/или даден вендор трябва да допусне ред фатални грешки, които биха могли да разочароват даже най-ожесточените привърженици на марката. Още по-приятно става когато нови имена на пазара постигат значителни успехи...

Номинации в категория  «Производител на ТВ-Тунери» - 2005 г.

logo AverMedia като най-развита марка на руския пазар на ТВ-тунери марка традиционно се отнася с вниманието към пазара. Моделите са адаптирани към специфичните условия, съответно на качеството на сигнала и мрежите на покритие. Продуктите имат русифицирано меню и инструкции на руски език. Това не остана незабелязано от над 6500 потребители, които са дали своя глас за този бренд. Все пак първият тревожен сигнал за AverMеdia вече прозвуча. За една година компанията загуби 15% от активната аудитория. Това най вероятно е свързано на първо място с факта, че пазарът на  ТВ-тунери се развива динамично и други производители също се опитват да откъснат от него свое парче, като се стараят да водят по-агресивна ценова и маркетингова политика. Засега AverMedia запазва 50% от гласовете, което е добра предпоставка за засилване на бъдещи позиции.

Второто място се поделя от две компании:

logo Pinnacle са по-известни като марка, които произвеждат доста скъпи системи за видеомонтаж, но очевидно  компанията оцени достойно пазара на ТВ-тунери, поради което има забележим ръст в предлагането на марката - 11,3% е добър залог за бъдещ ръст.

Съвсем леко от Pinnacle изостава Beholder, които продават качествени ТВ-тунери с марката BeholdTV, в частност  новата серия Columbus. Към активите на BeholdTV Columbus се отнасят удобно програмно осигуряване, оригинална система от плъгини,  добро качество на изображение и звук с възможности за допълнителна обработка, оперативна поддръжка от страна на производителя. Почти петкратен ръст до 11% в сравнение с предходната година е отличен показател, който също е достоен за сребърна награда.

logo_Go GOTVIEW остана на предишните си позиции, които обаче  дават възможност да се претендира само за бронзова награда. Все пак GOTVIEW първи в Русия отвори  пълноценен форум за техническа поддръжка на такива устройства. В активите остава и използването на една от най-добрите алтернативни програми - FlyDS.

 

Резултати от гласуването «iXBT Brand 2005 - Избор на читателите»

AverMedia    6619 (50.0%)
Pinnacle    1492 (11.3%)
Behold    1465 (11.1%)
GOTVIEW    710 ( 5.4%)
FlyTV    512 ( 3.9%)
MSI    471 ( 3.6%)
Leadtek    461 ( 3.5%)
PixelView (Prolink)    296 ( 2.2%)
Compro    216 ( 1.6%)
RoverMedia    188 ( 1.4%)
Transcend    150 ( 1.1%)
Kworld    128 ( 1.0%)
Greenwood    122 ( 0.9%)
Hauppauge    111 ( 0.8%)
ECS    111 ( 0.8%)
Eline    88 ( 0.7%)
Prime    54 ( 0.4%)
ATI    17 ( 0.1%)
ASUS    6 ( 0.0%)
Genius    4 ( 0.0%)
Acorp    4 ( 0.0%)
Philips    2 ( 0.0%)
Manli    2 ( 0.0%)
Terratec    1 ( 0.0%)
Plextor    1 ( 0.0%)
NVIDIA    1 ( 0.0%)
LifeView    1 ( 0.0%)
Levon    1 ( 0.0%)
Adaptec    1 ( 0.0%)

 

«iXBT Brand 2004 - избор на читателите»

Поредни резултати от нашето допитване, което освен че е очаквано от  нашите читатели, също така стана почетно и престижно за производители и търговски компании.

Резултатите от допитването не поднесоха особени изненади. Лидерите на пазара, дори често в ущърб на своето благосъстояние се стараят да поддържат своя бренд, който без съмнение в значителна степен определя нивото на доверие на купувачите и съответно влияе на нивото на продажби. В същото време трябва да се отбележи, че независимо от гръмките заявления на много новаци на пазара (които често далеч не са такива в световен мащаб), засега същите не постигнаха значителни успехи. Най-често това се дължи на една проста причина - след гръмките заявления не следва нищо, което да потвърждава сериозността на намеренията на даден производител.

Достатъчно се наслушахме от много нови „играчи” за важността на нашия пазар, за глобални планове за развитие на дадена марка, за нови безкрайни възможности пред купувачите... Но времето отминава, а лидерите на пазара остават на своите позиции или даже ги усилват, а новаците в болшинството случаи се опитват да привлекат на своя страна нови купувачи само за сметка на по-ниски цени на своите решения.

Продължи практиката за избор на най-добър продавач на пазара. Както беше очаквано, лидери станаха такива компании, които освен своята стока предлагат и поддръжка. Вероятно много ще се съгласят с факта, че вече не са достатъчни само ниски цени. Купувачите започнаха да ценят своето време, по-взискателно се отнасят към избора, изискват все по-уважително отношение. Компании, които се опитват да работят по стари модели неизбежно губят своите позиции и така ще бъде до тогава, докато продавачите не се научат да виждат в купувача дори на компютърна мишка не просто обект за ниска печалба за който се губи допълнително време, а клиент, който потенциално ще бъде готов в бъдеще да купи съществено по-скъпо оборудване.

Както и в предишни години, достойните за високото звание «iXBT Brand» се определят от  уважаемите читатели на сайта iXBT.com. През тази година малко се променя системата за награждаване и самото гласуване - въвежда се «сребърна» и «бронзова» награда. Основното «златно» звание - «iXBT Brand» се получава от неоспорим лидер в гласуването. В случай, че няма ясно изявен неоспорим лидер, двата бренда получават обща награда. Разумно е и да не се присъжда никаква награда, ако втори (или трети) бренд след лидера не е набрал 5% от гласовете. Като резултат имаме честта да представим строен ред от компании, които са заслужили най-високо уважение пред читателите на сайта iXBT.com през изминалата година:

 

Номинации в категория  «Производител на ТВ-Тунери» - 2004 г.: Beholder отправя поглед към пазара на ТВ тунери...

logo AverMedia е най-развита марка на руския пазар на ТВ-тунери плюс излизането на модели AverTV Studio Model 305/307 с добри технически параметри, комплектация и адаптирано за Русия програмно осигуряване при отчитане на  особеностите на националното ТВ излъчване. Всичко това даде възможност на AverMedia с потискаща преднина от гласове (6612) да завоюва званието «iXBT Brand»

Второто място се поделя от две компании:

logo LifeView, които продават модели с марка FlyTV успяха да спечелят поддръжката само на малко повече от пет процента от гласовете. Сребърна награда за най-добро съотношение цена/качество при използване на алтернативно програмно осигуряване

logo_Go Съвсем малко от LifeView изостава компанията GOTVIEW, които първи в Русия откриха  пълноценен форум за техническа поддръжка на такива устройства. Към активите се причислява и използването на една от най-добрите алтернативни програми - FlyDS. Минималната разлика с LifeView е основание на компанията също да се присъди сребърна награда «iXBT Brand».

Б.р. се появява за първи път на пазара, като успява веднага да се изкачи до 7-мо място в "Топ 10". Още през първата година Beholder успява да изпревари ред "знакови" марки, сред които са "силните на времето" - Kworld, Compro, Pinnacle, Hauppauge, Manli, ASUS...

 

Резултати от гласуването «iXBT Brand 2004 - Избор на читателите»

AverMedia    6612 (65.1%)
FlyTV    557 ( 5.5%)
GOTVIEW    524 ( 5.2%)
Leadtek    430 ( 4.2%)
PixelView (Prolink)    422 ( 4.2%)
MSI    332 ( 3.3%)
Behold    247 ( 2.4%)
RoverMedia    233 ( 2.3%)
Transcend    116 ( 1.1%)
Kworld    116 ( 1.1%)
Greenwood    116 ( 1.1%)
Compro    113 ( 1.1%)
Pinnacle    75 ( 0.7%)
Eline    75 ( 0.7%)
Hauppauge    69 ( 0.7%)
ECS    37 ( 0.4%)
Prime    36 ( 0.4%)
ATI    8 ( 0.1%)
Pinacle    7 ( 0.1%)
pinnacle    5 ( 0.0%)
Genius    5 ( 0.0%)
pinacle    2 ( 0.0%)
Manli    2 ( 0.0%)
ASUS    2 ( 0.0%)
КЕ    1 ( 0.0%)
asus    1 ( 0.0%)
WinfastDVD    1 ( 0.0%)
VideoMate    1 ( 0.0%)
Terratec    1 ( 0.0%)
Technisat SS1    1 ( 0.0%)
TUL    1 ( 0.0%)
Shuttle    1 ( 0.0%)
Plextor    1 ( 0.0%)
Pinnalce    1 ( 0.0%)
PinnaCle    1 ( 0.0%)
Philips    1 ( 0.0%)
LifeView    1 ( 0.0%)
Jetway    1 ( 0.0%)
Innovision    1 ( 0.0%)
Chronos    1 ( 0.0%)
Asus    1 ( 0.0%)
Acorp    1 ( 0.0%)


Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder © ~2021 Beholder-europe «Общи условия»