Beholder Europe представя: ТВ тунери Beholder в България
Част ІІ. Инсталиране на драйвери и софтуер.

Behold TV: Setup

www.beholder.ru

www.beholder-europe.com / www.beholder-europe.eu

Ръководства, справочна и помощна информация за инсталиране и експлоатация на

ТV тунери Beholder® и софтуерен комплекс Behold ТV©

 

Тематично обособена част:

 

Предварителна подготовка.

Инсталиране на хардуер.

Инсталиране на драйвер.

Инсталиране на софтуер.

Полезна информация.

Често задавани въпроси.

 

Сравнителна структура на помощните материали:

 

Съдържание - оригинал

Съдържание - BG

 

Created with DrExplain

Копиране и разпространение на целия материал и/или части от същия не се допуска без предварително съгласие на авторите и редакцията!
©2010 Beholder. Превод и редакция на български език © Чавдар Делчев / www.beholder-europe.com
.